Politisk barometer - desember 2018

Politisk barometer for desember viser få endringer i Stortingets mandatfordeling fra novembermålingen. Det rødgrønne flertallet har blitt litt svekket siden forrige måned. Arbeiderpartiet gjør en litt svakere måling og ville fått 55 mandater mot 60 i november, men fremdeles 6 mer enn etter valget i 2017. Regjeringspartiene øker med totalt 3 mandater.

Høyre får en oppslutning på 24.7 %, som er en liten fremgang fra novembermålingen hvor de fikk 23.1 %. Målingen ville gitt 47 stortingsrepresentanter for Høyre, 2 flere enn de har i dag. Fremskrittspartiet får en oppslutning på 12.8 % i denne målingen, som er nøyaktig det samme som forrige måned. Målingen ville gitt 24 mandater på Stortinget, 3 færre enn de har i dag. Venstre er i desembermålingen fremdeles under sperregrensen, med 3 % oppslutning, og fortsetter tilbakegangen fra november (3.6 %). Dette resultatet ville gitt 2 mandater på Stortinget, altså 6 flere enn i dag. Til sammen ville regjeringspartiene fått 73 mandater, 5 færre enn de har i dag.

 

Kristelig Folkeparti er fremdeles under sperregrensen i november, med en oppslutning på 3.8 %.  Dette er en fremgang på 0.5 prosentpoeng siden forrige måling. Resultatet ville gitt 3 stortingsmandater, 4 færre enn de har i dag.

 

Senterpartiet får en oppslutning på 10.4 %. Dette er 1.3 prosentpoeng lavere enn i november, og ca. samme oppslutning som ved valget i 2017.  Denne oppslutningen ville gitt 20 mandater på Stortinget, 1 mer enn de har i dag.

 

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 28.5 %, en tilbakegang på 2.7 prosentpoeng fra forrige måned. Dette er også 0.9 % høyere oppslutning enn ved valget i 2017, og ville gitt partiet 55 mandater, mot de 49 de har i dag.

 

SV gjør en kjempemåling i desember på 8.1 %, som er en fremgang på 2 prosentpoeng fra november.  Dette er SVs beste måling på over 9 år (9.1 %, september 2009). Denne oppslutningen ville gitt 15 mandater, 2 mandat mer enn partiet har på Stortinget i dag. Utslaget er ikke tilstrekkelig til å øke antall mandater fra november, hvor de også i desember ville fått 15 mandater.

 

Rødt får en oppslutning på 2.7 % i denne målingen, en tilbakegang på 0.9 prosentpoeng siden november. Dette resultatet ville gitt 1 stortingsmandat for Rødt, samme som i dag.

 

Miljøpartiet De Grønne får en oppslutning på 3.7 %, og gjør sin beste måling på over et år. Dette er 1.2 prosentpoeng høyere enn målingen i november. Resultatet ville gitt 2 mandater.

 

Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:
Ap + SP: 75
Ap + SV + SP: 90
Ap + SV + SP + MDG: 92
Ap + SV + SP + MDG + R: 93
Ap + SP + KrF: 78
H + FrP: 71
H + FrP + V: 73
H + FrP + V + KrF: 76
H + V + KrF: 74

 

des

blok

Samfunn