Politisk barometer - Desember 2021: Høyre Norges største parti igjen

For første gang siden januar 2021, er Høyre Norges største parti på Ipsos’ målinger. Begge regjeringspartiene går tilbake i årets siste politiske barometer.

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Konsulent - Politiske målinger og analyse
Get in touch

Regjeringens oppslutning minker

Årets siste politiske barometer sier at begge regjeringspartiene går tilbake. Ap går tilbake med 3.3 prosentpoeng, fra 24.0 % i november, til 20.7 % i desember. Sp går tilbake med 3.0 prosentpoeng fra 13.4 % i november til 10.4 % i desember. Sps tilbakegang er statistisk signifikant. Regjeringen har hatt flere utfordringer etter den ble dannet etter valget i år. Både økende strømpriser og smittetall kan ha gitt mer politisk misnøye i befolkningen som blir rettet mot regjeringen.

Videre ser vi at nesten alle andre partier styrker seg. Regjeringens budsjettpartner, SV, går frem med 0.1 prosentpoeng, fra 9.3 % forrige måned, til 9.4 % denne måneden. Med dette holder de på den økte oppslutningen de har hatt siden valget, da de fikk 7.6 %. Rødt går også frem denne måneden, fra 5.4 % i november til 5.8 % i desember. MDG er det eneste partiet utenom regjeringspartiene som går tilbake denne måneden. MDG går tilbake med 1.4 prosentpoeng, fra 4.2 % i november til 2.8 % i desember.

På borgerlig side vokser samtlige partier. Vi ser at særlig Høyre går frem denne måneden, fra 22.3 % i november til 24.8 % i desember. Dermed er Høyre igjen det største partiet i Norge – første gang siden januar i år. Videre ser vi også at Frp styrke seg. Partiet går frem med 1.5 prosentpoeng, fra 11.3 % i november til 12.8 % i desember. I likhet med SV, fortsetter Frp å styrke seg siden valget i september. Venstre går frem til 6.3 % i desember, fra 4.5 % i november. Denne måneden er Venstre godt over sperregrensen. Partiet har holdt seg over sperregrensen på Ipsos’ målinger siden september, noe de også gjorde dette valget. På Ipsos’ målinger har ikke Venstre klart å holde seg over sperregrensen 4 målinger på rad siden perioden november 2017 til februar 2018. Vi ser på en annen side at Krf havner under sperregrensen denne måneden på 2.9 %. Dette tilsvarer en tilbakegang på 0.4 prosentpoeng fra 2.5 % i november.

pol bar 1

Sakte forflytning av politisk tyngdepunkt i Stortinget

Ser vi på mandatfordelingen basert på denne månedens politiske barometer, ser vi at venstresidens oppslutning har blitt betraktelig mindre sammenlignet med valgresultatet fra i år. Dette skyldes hovedsakelig regjeringspartienes tilbakegang. Dersom denne målingen hadde vært valgresultatet, ville venstresiden oppnådd 88 mandater. Dette er 3 mandater mer enn den magiske grensen på 85 mandater for å ha flertall på Stortinget. 

Regjeringspartiene alene ville fått 59 mandater, 17 mandater færre enn de har i dag. Vi ser at regjeringspartiene og budsjettpartner SV, ikke ville fått flertall dersom denne målingen hadde vært valgresultatet – de tre partiene får til sammen 76 mandater, 13 mandater færre enn de har i dag. Videre ser vi at Rødt ville fått 11 mandater, 3 mandater flere enn de 8 mandatene de har på Stortinget i dag. MDG ville fått 1 mandat, 2 færre enn de har i dag.

På borgerlig side er partiene kun 4 mandater fra flertall på Stortinget med til sammen 81 mandater. Dette skyldes Høyres, Frps og Venstres fremgang denne måneden. Venstre kom denne måneden godt over sperregrensen, og ville oppnådd 11 mandater dersom dette var valgresultatet. Dette er 3 mandater fler enn de har i dag. Frp ville fått 2 mandater flere enn de har i dag, og økt fra 21 til 23 mandater. Videre ser vi at Høyre ville fått 45 mandater, 9 mandater flere enn de har på Stortinget i dag. I motsetning til de andre borgerlige partiene, går Krf tilbake denne måneden. Dersom dette var valgresultatet, ville partiet fått 2 mandater på Stortinget, 1 færre enn de har i dag.

pol bar 2
 

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Konsulent - Politiske målinger og analyse

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn