Politisk barometer - februar 2018

Målingen for februar viser at Høyre befester posisjonen som landets største parti. Partiet får sin sterkeste måling på tre og et halvt år. Regjeringskollega FrP går litt frem etter noen måneder med tilbakegang, mens Venstre holder seg stabilt like over sperregrensen. Regjeringspartiene er kun ett mandat unna flertall på Stortinget. Arbeiderpartiet sliter fortsatt i motbakke, mens Senterpartiet er tilbake rundt 10-tallet etter den sterke januarmålingen. SV ser ut til å ha stabilisert seg på et relativt høyt nivå, men mandatene fra Rødt og MDG ville ikke vært nok til å sikre rødgrønt flertall.

Politisk barometer - februar 2018


Høyre får en oppslutning på 27,3 %, og befester stillingen som landets største parti. Dette er det høyeste vi har målt partiet siden september 2014 (28,5 %). Høyre går frem 1,1 prosentpoeng fra januar, en endring som er godt innenfor feilmarginen. Dette ville gitt dem 51 mandater, 6 flere enn i dag. Etter to måneder på rad med tilbakegang går Fremskrittspartiet frem 1,1 prosentpoeng til 13,6 %. Med dette resultatet ville de mistet 2 mandater (fra 27 til 25). Venstre holder seg svært stabilt like over sperregrensen, med en oppslutning på 4,4 %. Det er det samme som valgresultatet og omtrent uendret fra januar (4,6 %). De ville beholdt sine 8 mandater hvis dette var valgresultatet. Til sammen ville regjeringspartiene fått 84 mandater i Stortinget, mens de i dag har 80. De ville med andre ord vært ett mandat unna stortingsflertall.
Kristelig Folkeparti ligger like under sperregrensen med 3,5 % (tilbake 0,2 prosentpoeng, godt innenfor feilmarginen). De har nå vært under sperregrensen på 5 av 6 målinger etter stortingsvalget. Med denne målingen som valgresultat ville KrF fått 3 mandater (5 færre enn i dag).
Arbeiderpartiet får 25,4 %, uendret siden januar og tilbake 2 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet. Ap ville fått 2 mandater færre enn de har i dag (fra 49 til 47). Sosialistisk Venstreparti oppnår 7,5 %, og holder seg dermed på nivået fra januar (7,6 %). Dette er en økning på 1,5 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet. De ville med dette resultatet fått 14 mandater (3 flere enn i dag). Senterpartiet er tilbake rundt 10-tallet med 9,7 %. Dette er en tilbakegang på 2,4 % siden januar, men omtrent som valgresultatet på 10,3 %. Sp ville fått 18 mandater hvis dette var valgresultatet, mot dagens 19 mandater. Samlet sett ville Ap, SV og Sp fått 79 mandater, det samme som i dag.
Rødt får 3,3 %, så vidt frem fra januar (3,1 %). Partiet ville fått 2 mandater med et valgresultat tilsvarende denne målingen (1 mer enn i dag).
Miljøpartiet de Grønne oppnår 3,0 %, som i januar. Partier ligger altså fortsatt litt under sperregrensen. MDG ville fått 1 mandat, det samme som i dag. Mandatene til Rødt og MDG ville imidlertid ikke vært nok til å sikre rødgrønt flertall på Stortinget.
Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:

  • Ap + SV + Sp: 79
  • Ap + SV + Sp + MDG: 80
  • Ap + SV + Sp + MDG + R: 82
  • Ap + Sp: 65
  • Ap + Sp + KrF: 68
  • H + FrP + V: 84
  • H + FrP + V + KrF: 87
  • H + FrP: 76
  • H + V + KrF: 62

1

2

3

4

Målingen er gjennomført på telefon i perioden 19.-21. februar 2018 med 950 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Feilmarginer er beregnet til +/- 1,2-3,2 prosentpoeng (95 % signifikansnivå). Den neste målingen vil gjennomføres i uke 12, 2018.

Samfunn