Politisk barometer - februar 2018

Målingen for februar viser at Høyre befester posisjonen som landets største parti. Regjeringspartiene er kun ett mandat unna flertall på Stortinget.

Politisk barometer - februar 2018


Høyre får en oppslutning på 27,3 %, og befester stillingen som landets største parti. Dette er det høyeste vi har målt partiet siden september 2014 (28,5 %). Høyre går frem 1,1 prosentpoeng fra januar, en endring som er godt innenfor feilmarginen. Dette ville gitt dem 51 mandater, 6 flere enn i dag. Etter to måneder på rad med tilbakegang går Fremskrittspartiet frem 1,1 prosentpoeng til 13,6 %. Med dette resultatet ville de mistet 2 mandater (fra 27 til 25). Venstre holder seg svært stabilt like over sperregrensen, med en oppslutning på 4,4 %. Det er det samme som valgresultatet og omtrent uendret fra januar (4,6 %). De ville beholdt sine 8 mandater hvis dette var valgresultatet. Til sammen ville regjeringspartiene fått 84 mandater i Stortinget, mens de i dag har 80. De ville med andre ord vært ett mandat unna stortingsflertall.
Kristelig Folkeparti ligger like under sperregrensen med 3,5 % (tilbake 0,2 prosentpoeng, godt innenfor feilmarginen). De har nå vært under sperregrensen på 5 av 6 målinger etter stortingsvalget. Med denne målingen som valgresultat ville KrF fått 3 mandater (5 færre enn i dag).
Arbeiderpartiet får 25,4 %, uendret siden januar og tilbake 2 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet. Ap ville fått 2 mandater færre enn de har i dag (fra 49 til 47). Sosialistisk Venstreparti oppnår 7,5 %, og holder seg dermed på nivået fra januar (7,6 %). Dette er en økning på 1,5 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet. De ville med dette resultatet fått 14 mandater (3 flere enn i dag). Senterpartiet er tilbake rundt 10-tallet med 9,7 %. Dette er en tilbakegang på 2,4 % siden januar, men omtrent som valgresultatet på 10,3 %. Sp ville fått 18 mandater hvis dette var valgresultatet, mot dagens 19 mandater. Samlet sett ville Ap, SV og Sp fått 79 mandater, det samme som i dag.
Rødt får 3,3 %, så vidt frem fra januar (3,1 %). Partiet ville fått 2 mandater med et valgresultat tilsvarende denne målingen (1 mer enn i dag).
Miljøpartiet de Grønne oppnår 3,0 %, som i januar. Partier ligger altså fortsatt litt under sperregrensen. MDG ville fått 1 mandat, det samme som i dag. Mandatene til Rødt og MDG ville imidlertid ikke vært nok til å sikre rødgrønt flertall på Stortinget.
Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:

  • Ap + SV + Sp: 79
  • Ap + SV + Sp + MDG: 80
  • Ap + SV + Sp + MDG + R: 82
  • Ap + Sp: 65
  • Ap + Sp + KrF: 68
  • H + FrP + V: 84
  • H + FrP + V + KrF: 87
  • H + FrP: 76
  • H + V + KrF: 62

1

2

3

4

Målingen er gjennomført på telefon i perioden 19.-21. februar 2018 med 950 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Feilmarginer er beregnet til +/- 1,2-3,2 prosentpoeng (95 % signifikansnivå). Den neste målingen vil gjennomføres i uke 12, 2018.

Samfunn