Politisk barometer - Februar 2019

2019 startet med katastrofemålinger for Venstre og Krf, og denne trenden fortsetter i februar. Arbeiderpartiet går tilbake til 26.9 % (-2.9) og Høyre gjør et fremskritt (2.3), mens Rødt øker til hele 6,6%.

Høyre får en oppslutning på 25.1 %, som er en fremgang fra januarmålingen hvor de fikk 22.8 %. Målingen ville gitt 47 stortingsrepresentanter for Høyre, 2 flere enn de har i dag.

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 10 % i denne målingen, fra 13 % forrige måned. Målingen ville gitt 19 mandater på Stortinget, 8 færre enn de har i dag.

Venstre får 2.3 % oppslutning. Dette er 0.1 %-poeng høyere enn i januar (2.2 %). Dette resultatet ville gitt 1 mandater på Stortinget, altså 7 færre enn i dag.

Kristelig Folkeparti forverrer bunnmålingen fra januar med en oppslutning på 2.5 %. De ville som Venstre sittet igjen med 1 mandat, altså 7 færre enn de har i dag.

Til sammen ville regjeringspartiene fått 68 mandater, 20 mandater færre enn de har i dag.

 

Senterpartiet får en oppslutning på 13 %, som er den beste målingen på noen år. De ville på denne målingen fått 5 mandater ekstra, altså 24 mandater totalt.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 26.9 % og er på ca. samme nivå som ved 2017-valget. Dette ville gitt partiet 50 mandater, mot de 49 de har i dag.

SV går etter to svært gode måneder litt tilbake, til 7 %. Oppslutningen i desember og januar var på hhv. 8.1 og 8 %. Denne oppslutningen ville gitt 13 mandater, 2 mandater mer enn partiet har på Stortinget i dag.

Rødt får en eventyrlig oppslutning på 6.6 % i denne målingen, en vanvittig fremgang fra desembermålingen som var på 2.7 %, og selv januarmålingen på 4.2 %. På denne målingen ville partiet fått 12 mandater, 11 mer enn i dag.

Miljøpartiet De Grønne får en oppslutning på 3.8 %, som også er en svært god måling for partiet. Oppslutningen var på 3.2 % forrige måned. Resultatet ville gitt dem .

 

Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:

  • Ap + SP: 74 (-2)
  • Ap + SV: 63 (-8)
  • Ap + SV + SP: 87 (-4)
  • Ap + SV + SP + MDG: 89 (-4)
  • Ap + SV + SP + MDG + R: 101 (+0)
  • Ap + SP + KrF: 75 (-2)
  • H + FrP: 66 (+0)
  • H + FrP + V: 67 (+0)
  • H + FrP + V + KrF: 68 (+0)

2019

gg

 

 

Samfunn