Politisk barometer - januar 2018

Målingen viser at Høyre stadig er landets største parti med knapp margin, mens Venstre ikke ser ut til å ha blitt nevneverdig svekket av regjeringsdeltakelsen. Regjeringspartner Frp fortsetter imidlertid tilbakegangen. Senterpartiet gjør en meget sterk måling, og er tilbake på nivået fra våren 2017. Også SV får nok en god måling, mens Arbeiderpartiet fortsetter nedturen. Mandatene fra Rødt ville imidlertid sikret rødgrønt flertall dersom dette var valgresultatet.

Politisk barometer - januar 2018


Høyre får en oppslutning på 26,2 %, og er stadig landets største parti med knapp margin. Partiet holder seg meget stabilt fra desember (tilbake 0,3 prosentpoeng, langt innenfor feilmarginen). Dette ville gitt 48 mandater, 3 flere enn i dag. Fremskrittspartiet fortsetter tilbakegangen, og får 12,5 %. De går dermed tilbake 1,2 prosentpoeng siden desember og 3,4 prosentpoeng siden den sterke målingen på 15,9 % i november. Med dette resultatet ville de mistet fire mandater (fra 27 til 23). Venstre får en oppslutning på 4,6 %, omtrent som i november og desember (4,8 %). Det ser altså ikke ut til at partiet er nevneverdig svekket av regjeringsdeltakelsen. Med denne målingen som valgresultat ville Venstre fått 9 mandater (1 mer enn i dag). Den nye regjeringen med Høyre, FrP og Venstre ville fått 80 mandater, det samme som de har i dag.
Kristelig Folkeparti ligger like under sperregrensen med 3,7 % (tilbake 0,6 prosentpoeng). De har nå vært under sperregrensen på 4 av 5 målinger etter stortingsvalget. Partiet ville fått 3 mandater (5 færre enn i dag).
Arbeiderpartiet synker til 25,4 %, tilbake 0,9 prosentpoeng siden desember og 2 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet. De ville fått 2 mandater færre enn de har i dag (fra 49 til 47).
Sosialistisk Venstreparti får nok en sterk måling med 7,6 %. Dette er 0,4 prosentpoeng mindre enn i desember, men en økning på 1,6 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet. De ville med dette resultatet fått 14 mandater (3 flere enn i dag).
Senterpartiet noterer seg for hele 12,1 %, og er tilbake på nivået fra målingene på vårparten i fjor. Partiet går frem 2 prosentpoeng siden desember, og er dermed helt i ryggen på FrP. Sp ville fått 22 mandater hvis dette var valgresultatet (3 flere enn i dag). Samlet sett ville Ap, SV og Sp fått 83 mandater, 4 flere enn i dag. Aps svake resultat kompenseres altså av de sterke målingene for Sp og SV.
Rødt får 3,1 %, frem 1,2 prosentpoeng fra desember. Partiet ville fått 2 mandater med et valgresultat tilsvarende denne målingen (1 mer enn i dag). Disse to mandatene ville sikret rødgrønt flertall på Stortinget.
Miljøpartiet de Grønne oppnår 3,0 % (frem 0,4 prosentpoeng), og holder seg altså fortsatt et lite stykke under sperregrensen. MDG ville fått 1 mandat, det samme som i dag.
Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:
• Ap + SV + Sp: 83
• Ap + SV + Sp + MDG: 84
• Ap + SV + Sp + MDG + R: 86
• Ap + Sp: 69
• Ap + Sp + KrF: 72
• H + FrP + V: 80
• H + FrP + V + KrF: 83
• H + FrP: 71
• H + V + KrF: 60

1

2

3

4


 

Samfunn