Politisk barometer - januar 2019

2019 starter med katastrofemålinger for Venstre og Krf. Begge partiene ligger nå solid under sperregrensen. Venstre får en oppslutning på 2.2 %, den dårligste målingen på over 14 år.

Høyre får en oppslutning på 22.8 %, som er en tilbakegang fra desembermålingen hvor de fikk 24.7 %. Målingen ville gitt 42 stortingsrepresentanter for Høyre, 3 færre enn de har i dag.

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 13 % i denne målingen, fra 12.8 forrige måned. Målingen ville gitt 24 mandater på Stortinget, 3 færre enn de har i dag.

Venstre gjør i januarmålingen sin dårligste måling på over 14 år med 2.2 % oppslutning. Dette er 0.8 %-poeng lavere enn i desember. Dette resultatet ville gitt 1 mandater på Stortinget, altså 7 færre enn i dag.

Kristelig Folkeparti gjør sin dårligste måling hos Ipsos så langt tilbake vi har tall på det (2001), med en oppslutning på 2.7 %. De ville som Venstre sittet igjen med 1 mandat, altså 7 færre enn de har i dag.

Til sammen ville regjeringspartiene fått 68 mandater, 20 mandater færre enn de har i dag.

 

Senterpartiet får en oppslutning på 10.9 % og holder seg på samme nivå som ved valget i 2017. De ville på denne målingen fått 1 mandat ekstra, altså 20 mandater totalt.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 29.8 % og holder seg på det samme jevnt høye nivået de har vært på siden august 2018. Dette er også 2.4 %-poeng høyere enn ved valget i 2017, og ville gitt partiet 56 mandater, mot de 49 de har i dag.

SV gjorde sin beste måling på over 9 år i desember, på 8.1 %. I januar opprettholdes den gode formen og de får 8 % oppslutning. Denne oppslutningen ville gitt 15 mandater, 4 mandater mer enn partiet har på Stortinget i dag.

Rødt får en oppslutning på 4.2 % i denne målingen, en stor fremgang fra desembermålingens 2.7 %. Med Rødt over sperregrensen ville partiet fått 8 mandater, 7 mer enn i dag. Rødt vaket over sperregrensen i september og oktober 2018, og holdt seg jevnt over 3 % nesten hele 2018.

Miljøpartiet De Grønne får en oppslutning på 3.2 %, en liten tilbakegang fra den gode målingen de hadde på 3.7 % forrige måned. Dette er den samme oppslutningen som de fikk ved valget i 2017. Resultatet ville fremdeles gitt partiet 2 mandater.

 

Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:

  • Ap + SP: 76
  • Ap + SV: 71
  • Ap + SV + SP: 91
  • Ap + SV + SP + MDG: 93
  • Ap + SV + SP + MDG + R: 101
  • Ap + SP + KrF: 77
  • H + FrP: 66
  • H + FrP + V: 67
  • H + FrP + V + KrF: 68

 

99

19_2

Målingen viser også at andelen som mener Erna Solberg gjør en god jobb som statsminister har sunket betraktelig siden desember. Figuren under viser utviklingen i andel som svarer «God jobb» over hele regjeringsperioden til Solberg, som nå er i sin 65. måned. Figuren viser også andelen som svarte «God jobb» for Jens Stoltenberg etter samme antall måneder i regjering.

88

 

Samfunn