Politisk barometer - Juni 2019

Politisk barometer for juni viser små forskjeller fra forrige måling, og fortsatt rødgrønt flertall. Regjeringspartiene ville til sammen fått 60 mandater, 28 mandater færre enn de har i dag. FNB går litt frem fra forrige måling, til 1,9%.

Forfatter(e)

  • Mads Motrøen
Get in touch

Høyre får en oppslutning på 20.5 prosent, som tilsvarer en liten tilbakegang på 0.1 prosentpoeng siden maimålingen. Denne målingen ville gitt Høyre 38 mandater på Stortinget og tilsvarer 7 færre enn de har i dag.
Fremskrittspartiet får en oppslutning på 10.7 prosent i denne målingen, fra 12.1 prosent forrige måned. Dette tilsvarer en tilbakegang på 1.4 prosentpoeng. Målingen ville gitt 20 mandater på Stortinget, 7 færre enn de har i dag.
Venstre får 2.3 prosent oppslutning. Dette er en fremgang på 0.3 prosentpoeng sammenlignet med mai. Det tilsvarer 1 mandat på Stortinget, og er dermed 7 færre mandater enn i dag.
Kristelig Folkeparti får en oppslutning på 2.3 prosent, og tilsvarer ingen endring fra forrige måling. Dette ville gitt KrF 1 mandat på Stortinget, 7 færre enn de har i dag.
Til sammen ville regjeringspartiene fått 60 mandater, 28 mandater færre enn de har i dag.


Senterpartiet får en oppslutning på 14.4 prosent, og har dermed en liten tilbakegang på 0.7 prosentpoeng. Dette ville gitt partiet 27 mandater, som er 8 flere enn de har i dag.
Arbeiderpartiet får en oppslutning på 27.8 prosent, og går dermed frem med 0.9 prosentpoeng fra målingen i mai. Dette ville gitt partiet 52 mandater på Stortinget, sammenlignet med de 49 de har i dag.
SV får en oppslutning på 6.9 prosent, som tilsvarer en liten økning på 0.6 prosentpoeng. Denne oppslutningen ville gitt 13 mandater, 2 mandater mer enn partiet har på Stortinget i dag.
Rødt får en oppslutning på 5.1 prosent i denne målingen og ligger dermed stabilt fra målingen i mai. De har dermed hatt en stabil økning siden i fjor hvor de i desember fikk en oppslutning på 2.7 prosent. Det ville i dag gitt partiet 10 mandater på Stortinget, en økning på 9 mandater.
Miljøpartiet De Grønne får en oppslutning på 3.9 prosent. Dette er 0.7 prosentpoeng lavere enn i mai. Resultatet ville gitt dem 7 mandater, som er en endring på 6 mandater fra forrige valg.


Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) fikk forrige måned en oppslutning på 1.7 prosentpoeng, og denne måneden en oppslutning på 1.9 %.


Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger (nåværende mandater i parentes):
Ap + SP: 79 (+11)
Ap + SV: 65 (+5)
Ap + SV + SP: 92 (+13)
Ap + SV + SP + MDG: 99 (+19)
Ap + SV + SP + MDG + R: 109 (+28)
Ap + SP + KrF: 80 (+4)
H + FrP: 58 (-14)
H + FrP + V: 59 (-21)
H + FrP + V + KrF: 60 (-28)

6

 

Forfatter(e)

  • Mads Motrøen

Samfunn