Politisk barometer – Juni 2021: Frp et klart fall, mens Demokratene kaprer en plass på Stortinget

Ipsos’ politiske barometer for juni viser at Frps oppslutning synker signifikant til 7.2 % denne måneden. Dette er Frps laveste oppslutningen på Ipsos’ målinger siden 1995.

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Senior Research Executive - Politiske målinger og analyse
Get in touch

polbar 1

Arbeiderpartiet fortsatt størst

Arbeiderpartiet går noe ned fra forrige måling med 1.8 prosentpoeng til 23.9 %. Dette holder likevel til at de fortsetter som Norges største parti. Høyre er på tilsvarende nivå som forrige måling, med en nedgang på 0.4 prosentpoeng til 20.7 %. Senterpartiet gjør på en annen side et hopp til 19.3 %, men endringen fra forrige måling er ikke signifikant. Frp gjør det historisk dårlig denne måneden og oppnår 7.2 % denne måneden. Sist Frp fikk så lav oppslutning på Ipsos’ målinger, var i 1995. Frp er nå jevnstore med SV. SV fikk denne måneden 6.6 %, og har holdt seg forholdsvis stabile siden 2018. 

Småpartiene fortsetter konkurrer videre om å nå sperregrensen. Denne måneden er Rødt trygt over med hele 5.5 %. Dette er deres beste måling siden desember 2020. MDG holder seg over sperregrensen med en oppslutning på 5,0 %. Krf og Venstre, på en annen side, kommer begge under sperregrensen med henholdsvis 3.4 % og 2.7 %. 

Frps nedgang er den eneste endringen fra forrige måling som er signifikant.

pol bar 2

Fremgang for Sp, nedgang for FrP

Sp fortsetter sin rekke av gode målinger. De får 39 mandater, noe som er 6 flere enn ved forrige måling. Det er også 20 flere enn de har i dag. Ap går noe tilbake igjen etter en liten oppgang forrige måling. De får 44 mandater, 4 flere enn de hadde forrige måned, og 2 mindre enn de har på Stortinget i dag. Tilsammen får Ap og Sp 83 mandater, og har dermed nesten flertall alene.

Høyre får som ved de to foregående målingene 38 mandater. Frp får tilbake, og ender med 13 mandater. Det er 5 færre enn ved forrige måling, og mer enn halvert fra hva de har i dag.

Denne målingen kommer også Demokratene inn på Stortinget med ett mandat. Dette er første gang på Ipsos’ målinger at de oppnår plass på Stortinget. 
 

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Senior Research Executive - Politiske målinger og analyse

Samfunn