Politisk barometer - mai 2018

Politisk barometer for mai viser at Høyres posisjon er stabil og sterk, og de tre regjeringspartiene ville til sammen fått 86 mandater om denne målingen lå til grunn.

Høyres posisjon er stabil og sterk, og Høyre er nå det klart største partiet i Norge.  Fremskrittspartiet går igjen tilbake fra forrige måned, men er ikke lavere enn det nivået som partiet har ligget på etter siste stortingsvalg.  Venstre gjør det godt i maimålingen, og de tre regjeringspartiene ville til sammen fått 86 mandater om denne målingen lå til grunn.
 
Arbeiderpartiet går stadig tilbake, mens SV, SP og Rødt gjør det godt.  AP, SV, SP, MDG og R ville til sammen fått 80 mandater etter vår nyeste måling.  KRF (3 mandater) og MDG (1 mandat) er dermed ikke store nok til å innta en vippeposisjon på Stortinget.
 
Høyre får en oppslutning på 27.0 %, som er en klar framgang (+2,1 prosentpoeng) fra forrige måling, og også en klar framgang fra valget i 2017, da Høyre fikk 25.0 % av stemmene.  Målingen ville gitt 50 stortingsrepresentanter for Høyre, fem flere enn de har i dag.
 
Fremskrittspartiet får 13.5 % i vår nyeste måling.  Etter meget høye målinger i mars og april er partiet nå nær den oppslutningen som Fremskrittspartiet lå på i perioden etter valget i september 2017.  Mai-målingen ville gitt 25 mandater på Stortinget, 2 færre enn de har i dag.
 
Venstre kan vise til en sterk måling i mai 2018.  En oppslutning på 5.9 % er den beste målingen siden april 2014.  Denne oppslutningen ville gitt 11 mandater på Stortinget, 3 flere enn de har i dag.
 
Kristelig Folkeparti er nå så vidt under sperregrensen.  Partiet har ligget nær sperregrensen de siste par årene.  Oppslutningen på 3.8 % ville gitt 3 stortingsmandater, 5 færre enn de har i dag.
 
Senterpartiet går litt tilbake siden april, men gjør likevel den tredje sterkeste målingen siden juni 2017.  En oppslutning på 11.1 % ville gitt 21 mandater på Stortinget, 2 flere enn i dag.
 
Arbeiderpartiet fortsetter den jevne tilbakegangen.  Maimålingen gir en oppslutning på 22.9 % som er enda en ny bunnrekord.  I tiden etter en oppslutning på 33.5 % i april 2017 har tilbakegangen vært meget jevn og entydig.  Sist Ap hadde en oppslutning på tilsvarende nivå var i mars 2003 med 22.5 %.  Mai-resultatet ville gitt 42 mandater, 7 færre enn de har i dag.
 
SV får en oppslutning på 7,7 %, frem 1,6 prosentpoeng siden aprilmålingen, og omtrent på nivå med målingene i perioden desember-februar. Denne målingen ville gitt 14 mandater på Stortinget, 3 flere enn i dag.
 
Rødt går litt tilbake (1,5 prosentpoeng) etter den rekordhøye oppslutning i aprilmålingen.  Med 3.2 % er Rødt nær målingene fra januar, februar og mars.  Dette resultatet ville gitt 2 stortingsmandater for Rødt, mens de i dag har 1 mandat.
 
Miljøpartiet De Grønne er meget stabile, og får med 3.0 % eksakt samme resultat som sist.  Dette er også nær valgresultatet på 3.2 %, og ville gitt ett mandat som i dag.
 
Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:
 
• Ap + SV + SP: 77
• Ap + SV + SP + MDG: 78
• Ap + SV + SP + MDG + R: 80
• Ap + SP: 63
• Ap + SP + KrF: 66
• H + FrP + V: 86
• H + FrP + V + KrF: 89
• H + FrP: 75
• H + V + KrF: 64
 

1

2

 

3

4