Politisk barometer - Mai 2019

Månedens måling registrerer nok en rekordmåling for Senterpartiet med 15.2 % oppslutning. Venstresiden går svakt frem i forhold til april-målingen, og Rødt har etablert seg over sperregrensen med femte måling på rad over 4 %.

Høyre får en oppslutning på 20.7 prosent, som er en tilbakegang på 3.2 prosentpoeng siden marsmålingen. Målingen ville gitt 38 stortingsrepresentanter for Høyre, som er 7 færre enn det de har i dag.
Fremskrittspartiet får en oppslutning på 12.1 prosent i denne målingen, fra 10.1 prosent forrige måned. Målingen ville gitt 22 mandater på Stortinget, 5 færre enn de har i dag.
Venstre får 2.0 prosent oppslutning, og er tilbake på nivået fra bunnoteringen i mars. Dette er en tilbakegang på 0.2 prosentpoeng sammenlignet med april. Dette resultatet ville gitt 1 mandat på Stortinget, altså 7 færre enn i dag.
Kristelig Folkeparti får en oppslutning på 2.3 prosent, noe som er den laveste målingen i Ipsos’ datamateriale. Med denne målingen ville de fått 1 mandat på Stortinget, som er 7 færre enn de har i dag.
Til sammen ville regjeringspartiene fått 67 mandater, 21 mandater færre enn de har i dag.


Senterpartiet får en oppslutning på 15.2 prosent, og overgår rekordmålingene fra mars og april (som begge var på 14.4 prosent). Dette ville gitt partiet 28 mandater, som er 9 flere enn de har i dag.
Arbeiderpartiet får en oppslutning på 26.9 prosent, som tilsvarer en tilbakegang på 1.2 prosentpoeng. Dette ville gitt partiet 50 mandater på Stortinget, sammenlignet med de 49 de har i dag.
SV får en oppslutning på 6.3 prosent, som tilsvarer en liten nedgang på 0.5 prosentpoeng. Denne oppslutningen ville gitt 12 mandater, 1 mandat mer enn partiet har på Stortinget i dag.
Rødt får en oppslutning på 5.1 prosent i denne målingen, og registrerer sin 5. måling over sperregrensen på rad. I dag ville partiet fått 9 mandater på Stortinget, 8 flere enn i dag.
Miljøpartiet De Grønne får en oppslutning på 4.6 prosent, noe som er det beste på flere år. Ipsos har tidligere målt dem til maksimalt 4.9, men forrige gang dette skjedde var i februar 2016. Resultatet ville gitt dem 8 mandater, som er 7 flere enn de har i dag.

 

Månedens Politisk barometer registrerer også at Folkeaksjonen nei til bompenger markerer seg på nasjonalt plan og er jevnstore med Venstre.


Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger (forrige måned i parentes):
Ap + SP: 78 (-2)
Ap + SV: 62 (-4)
Ap + SV + SP: 90 (-3)
Ap + SV + SP + MDG: 98 (+4)
Ap + SV + SP + MDG + R: 107 (+5)
Ap + SP + KrF: 79 (+4)
H + FrP: 60 (-3)
H + FrP + V: 61 (-3)
H + FrP + V + KrF: 62 (-5)

ff