Politisk barometer - november 2018

Ipsos’ novembermåling viser store endringer i Stortingets mandatfordeling i forhold til både forrige måling og valget 2017. Arbeiderpartiet gjør en veldig god måling og ville økt med 11 mandater, samtidig som V og Krf faller under sperregrensen. Høyre går også svakt tilbake. Erna Solberg faller også på målingen over hvem velgerne mener egner seg best i jobben som statsminister, fra 32 % i august til 27 % i november, og det er hovedsakelig Frps velgere som gjør utslaget.

Høyre får en oppslutning på 23.1 %, som er en liten tilbakegang fra forrige måneds måling hvor de fikk 26.3 %. Målingen ville gitt 44 stortingsrepresentanter for Høyre, 1 færre enn de har i dag.
 
Fremskrittspartiet får en oppslutning på 12.8 % i denne målingen, en fremgang på 2.4 prosentpoeng siden oktober. Målingen for oktober ville gitt 24 mandater på Stortinget, 3 færre enn de har i dag.
 
Venstre er i denne målingen tilbake under sperregrensen, med 3.6 % oppslutning, en tilbakegang på 1.5 prosentpoeng siden oktober. Dette resultatet ville gitt 2 mandater på Stortinget, altså 6 færre enn i dag.

Til sammen ville regjeringspartiene fått 70 mandater, 8 færre enn de har i dag.
 
Også Kristelig Folkeparti er under sperregrensen i november, med en oppslutning på 3.3 %.  Dette er en tilbakegang på 1.1 prosentpoeng siden forrige måling. Resultatet ville gitt 2 stortingsmandater, 5 mindre enn de har i dag.
 
Senterpartiet får en oppslutning på 11.7 %. Dette er 0.7 prosentpoeng lavere enn i oktober, og nøyaktig samme oppslutning som ved valget i 2017.  Denne oppslutningen ville likevel gitt 22 mandater på Stortinget, 3 mer enn de har i dag, fordi både Krf og V er under sperregrensen og ikke ville mottatt utjevningsmandater.
 
Arbeiderpartiet øker relativt kraftig i denne målingen til en oppslutning på 31.2 %, en fremgang på 5.2 prosentpoeng. Dette er også 3.8 % høyere oppslutning enn ved valget i 2017, og ville gitt partiet 60 mandater, mot de 49 de har i dag.
 
SV opplever et tilbakeskritt fra forrige måling med en oppslutning på 6.1 %. Forrige måling i oktober gav 7.7 %. Denne oppslutningen ville gitt 12 mandater, et mandat mer enn partiet har på Stortinget i dag.

 

Rødt får en oppslutning på 3.6 % i denne målingen, en liten tilbakegang på 0.4 prosentpoeng siden oktober. Dette resultatet ville gitt 2 stortingsmandater for Rødt, mens de i dag har 1 mandat.

 

Miljøpartiet De Grønne får en oppslutning på 2.5 %.  Dette er 0.3 prosentpoeng lavere enn målingen i oktober. Resultatet ville gitt ett mandat som i dag.

 

1

2

3

4

Samfunn