Politisk barometer – November 2020: Ny normal for Senterpartiet

Ipsos’ politiske barometer for november viser at vi i stor grad er tilbake til en pre-koronasitasjon i det politiske landskapet. Senterpartiet har bevist at deres solide fremgang tåler en pandemi, og har etablert seg i toppen. Høyres koronabonus gjennom det siste halvåret er i stor grad borte, men Erna Solbergs personlige oppslutning fortsetter å holde seg høy. Venstre er over sperregrensen, men det hjelper ikke mot et solid rødgrønt flertall.

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Konsulent - Politiske målinger og analyse
Get in touch

Arbeiderpartiet størst, Venstre over sperregrense
Ipsos’ politiske barometer for november viser at Arbeiderpartiet har en svak økning fra forrige måling til 21.5 %. Med Høyres nedgang til 20.4 % er Ap tilbake som Norges største parti. Samtidig fortsetter Senterpartiet veksten, opp nesten ett prosentpoeng siden forrige måling fra 17.8 % i oktober til 18.6 % i november. Dette gjør at det er under 2 prosentpoeng fra Arbeiderpartiet, og fortsetter å puste dem i nakken.

For første gang siden oktober 2018 er nå Venstre over sperregrensen. En økning på 2 prosentpoeng siden forrige måling til 4.6 %, en signifikant økning, er over ett prosentpoeng høyere enn noen annen måling i år. Dette gjør at Venstre denne måneden er større enn både Krf og Rødt. Dette kommer etter en lengre periode med lave resultater, hvor de har vært så lavt som 2 %

pol bar 1
Rødgrønt flertall
Til tross for Venstres vekst til over sperregrensen får fortsatt regjeringspartiene kun 46 mandater, like mange som i forrige måling. Dette skyldes at Høyre og KrF med sin nedgang til sammen taper 6 mandater fra forrige måling, like mange som Venstre får nye denne målingen. FrP går også noe ned fra 23 til 21 mandater. Dette resultatet gjør at regjeringen mangler 16 mandater for å få flertall.

Senterpartiet fortsetter økningen og får 36 mandag. Dette gjør dem jevnstore med Høyre. Dette er sannsynligvis fordi vår mandatberegning tilgodeser Sps vekst i byene noe uforholdsmessig, men vi velger å ikke gjøre ad hoc-endringer på beregningene våre selv om vi er litt i tvil på om disse stemmer for Sp denne måneden. 

SV får ett ekstra mandat siden forrige måling, nå med 13 mandater. I motsatt retning går Rødt, som nå er tilbake under sperregrensen og derfor kun får 2 mandater – 8 færre enn forrige måling. MDG går så vidt frem med ett ekstra mandat. Dette resultatet gjør at de gamle rød-grønne partiene har 90 mandater, og dermed flertall alene uten støtte fra MDG eller Rødt.

pol bar 2

56 % mener Erna Solberg gjør en god jobb som statsminister
I november øker andelen som mener Solberg gjør en god jobb som statsminister til nå 56 % av befolkningen. I september og oktober antok vi at «rally-around-the-flag»-effekten hadde avtatt, men månedens måling viser at hun er på omtrentlig samme nivå som før sommeren. 

34 % mener hun gjør en middels jobb, og kun 8 % at hun gjør en dårlig. Sistnevnte har dermed sunket en del siden forrige måling med 3 prosentpoeng fra 11 % i oktober. 

Andelen som mener hun gjør en god jobb er, i tillegg til de som stemmer Høyre, spesielt høy blant Venstre- og KrF-velgere. Her er det hele 73 % og 91 % som mener hun gjør en god jobb. I motsatt retning er det betydelige færre i FrP hvor kun 48 % mener dette, og en av fem mener hun gjør en dårlig jobb. 

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Konsulent - Politiske målinger og analyse

Samfunn