Politisk barometer - November 2021: Regjeringspartiene går tilbake

Ipsos politiske barometer for november viser at regjeringspartiene går tilbake, mens Rødt og SV går frem. Borgerlig side styrker seg, mens Krf er det eneste partiet under sperregrensen.

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Konsulent - Politiske målinger og analyse
Get in touch

Tilbakegang for Støre og Vedum

Ipsos’ politiske barometer for november 2021 viser en tilbakegang for regjeringspartiene, mens nesten alle andre partier styrker seg. Arbeiderpartiet går tilbake med 1.8 prosentpoeng til 24 %, mens Senterpartiet går tilbake 1.7 prosentpoeng til 13.4 % denne måneden. Senterpartiets resultat denne måneden ligner valgresultatet på 13.5 %, men er en nedgang fra 15 % forrige måned.

Til venstre for regjeringspartiene ser vi at samtlige partier styrker seg. Rødt går frem til 5.4 %, SV til 9.3 % og MDG til 4.2 %. SV går mest frem med 1 prosentpoeng. På borgerlig side går alle partiene med unntak av Krf frem. Høyre vokser til 22.3 % fra 20.7 % forrige måned. Frp går også frem til 11.3 %, fra 9.3 % forrige måned. I likhet med hva vi så for Senterpartiet, er månedens resultat relativt likt valgoppslutningen på 11.6 % sammenlignet med resultatet for forrige måling på 9.8 %. Dette gjør at Frp styrker seg med 1.5 prosentpoeng fra forrige måned. Venstre holder seg over sperregrensen med 4.5 %, frem 0.4 prosentpoeng fra forrige måned. Krf er det eneste borgerlige partiet som faller. De går tilbake med 1.5 prosentpoeng, fra 4.0 % forrige måned til 2.5 % denne måneden. Dette er den eneste endringen som er signifikant.barometer

Fortsatt flertall til budsjettpartnerne Ap, Sp og Sp

Denne månedens måling ville gitt et Storting med tyngdepunkt på venstresiden, men vi ser at regjeringspartiene lekker til opposisjonen på både høyre- og venstresiden. Venstresiden ville fått til sammen 102 mandater, mens høyresiden ville fått 67 mandater. Allikevel er månedens største tilbakegang hos regjeringspartiene. Denne måneden får regjeringspartiene til sammen 70 mandater, 6 mandater færre enn de har på Stortinget i dag. Dette er på grunn av Aps fall, sammenlignet med både valgresultatet og forrige måneds resultater. De har i dag 48 mandater på Stortinget, mens de ut ifra denne målingen ville fått 43 mandater. Sp, på en annen side, går tilbake med 1 mandat fra valgresultatet, fra 28 til 27 mandater. Dersom denne målingen var valgresultatet, ville SV fått 16 mandater, 2 mandater mer enn de har i dag. Rødt, som også går noe frem denne måneden, ville fått 9 mandater, 1 mandat mer enn de 8 mandatene de har på Stortinget i dag. MDG, som havner over sperregrensen på denne månedens måling, ville fått 7 mandater, 4 mer enn de 3 de har på Stortinget i dag. 

Altså holder mandatene seg på venstresiden, men flytter seg i teorien fra regjeringspartiene til partiene på venstresiden som er i opposisjon. 

På borgerlig side er det færre bevegelser. Denne målingen er Frp noe tilbake til et lignende resultat som valgresultatet. Dersom denne målingen var valgresultatet, ville Frp fått 20 mandater, 1 færre enn de har i dag. Høyre har noe fremgang, og deres resultat ville gitt dem 38 mandater, som er 2 mer enn de 36 mandatene de har. Venstres resultat ville gitt like mange mandater som de har i dag, henholdsvis 8 mandater. Krf kom på denne målingen under sperregrensen, og deres resultat tilsier at de ville hatt 1 mandat, som er 2 mandater færre enn de 3 de har på Stortinget i dag.mandatfordeling

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Konsulent - Politiske målinger og analyse

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn