Politisk barometer - November 2022: Flertall til Høyre, Frp og Venstre

Denne måneden klarer ikke de fem partiene på venstresiden å få flertall. Regjeringens negative trend fortsetter, og Sp er under ett prosentpoeng fra sperregrensen.

Forfatter(e)
  • Ipsos Public Affairs Politiske målinger og analyse
Get in touch

Senterpartiet mindre enn Rødt og Venstre

Denne måneden fortsetter trendene vi har sett tidligere. Begge regjeringspartiene er til sammen mindre enn Høyre alene. Arbeiderpartiet får denne måneden 19.8 %, opp 1.7 prosentpoeng fra den historiske bunnoteringen forrige måned på 18.1 %. Senterpartiet går denne måneden tilbake med 2 prosentpoeng fra 6.9 % til 4.8 %. Partiet er med andre ord under ett prosentpoeng fra sperregrensen.

Rødt og SV går denne måneden litt tilbake. Rødt får 5.9 %, ned 0.6 prosentpoeng fra forrige måned, mens SV får 8.4 %, ned 1.7 prosentpoeng fra forrige måned. 

MDG kommer denne måneden under sperregrensen med en oppslutning på 3.3 %. Dette tilsvarer en nedgang på 1.6 prosentpoeng fra 4.9 % forrige måned.

På borgerlig side holder Høyre på fremgangen de siste månedene. Høyre får 29.8 %, stabilt høyt fra forrige måned på 29.3 %. Frp går også frem med 1.6 prosentpoeng, fra 13.1 % forrige måned til 14.7 % denne måneden. Denne måneden går også Venstre frem til 6.0 %, og er dermed over sperregrensen. Det tilsvarer en økning på 2.2 prosentpoeng fra forrige måned på 3.8 %. Krf kommer ikke over sperregrensen, og ender på 3.1 %, en nedgang på 0.5 prosentpoeng fra forrige måned.

bilde1

Flertall til Høyre, Frp og Venstre alene

Denne måneden får Høyre, Frp og Venstre flertall på egenhånd. De får til sammen 90 mandater, hvorav Høyre utgjør 52 mandater, Frp 27 mandater og Venstre 11 mandater. Dette er en økning fra valgresultatet for alle partiene. Høyres økning tilsvarer en økning på 16 mandater, Frps øker med 6 mandater, mens Venstre øker med 3 mandater. Krf kommer i likhet med valget under sperregrensen, men ville redusert antall mandater fra 3 til 2 dersom dette var valgresultatet.

De fem partiene på venstresiden klarer med andre ord ikke å kapre flertallet. Ved valget i fjor fikk Ap, Sp og SV flertall til sammen, men denne måneden har konstellasjonen 65 mandater. Dette er 20 mandater unna flertall. SV øker med 2 mandater fra valget, mens Arbeiderpartiet mister 7 mandater. Den største tilbakegangen er for Sp, som ville mistet 19 mandater. Sp har med andre ord mistet nærmere to tredjedeler av mandatene sine på et år og to måneder.

I likhet med valget kommer Rødt over og MDG under sperregrensen. Rødt ville fått 10 mandater, 2 flere enn de har i dag, og MDG ville fått 2 mandater, en mer enn hva de har i dag.
bilde2

Forfatter(e)
  • Ipsos Public Affairs Politiske målinger og analyse

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn