Politisk barometer - Oktober 2019

Månedens politiske barometer viser at MDGs oppslutning fortsetter å øke. Partiet er nå for første gang større enn SV. Senterpartiet gjør årets femte rekordmåling, og Høyre holder seg stabilt for femte måling på rad.

Månedens tall fra Ipsos’ politiske barometer viser at MDG gjør en rekordmåling med 7 %, og er større enn SV (6,4%) for første gang i barometerets historie. Målingen registrerer også årets femte rekordmåling for Senterpartiet med 17.6 % oppslutning. Senterpartiet ville med dette sikret seg 34 mandater hvis dette var valgresultatet. Arbeiderpartiet går marginalt frem på denne månedens måling, til 22.6 %, og øker sitt mandat fra 40 til 43. Dette er partiets tredje måling under 25 % på rad.

Opposisjonen oppnår samlet sett 111 mandater i denne målingen, og ville med dette resultatet kontrollert 2/3 av Stortinget.
 

Høyre holder seg stabilt for femte måling på rad. Med en oppslutning på 21,1% ville de sikret seg 37 mandater. Frp synker til 10,3% og 18 mandater på Stortinget. V og Krf kommer seg ikke over sperregrensen med henholdsvis 3,6% og 2,7%.

Regjeringspartiene ville hvis dette var valgresultatet mistet flertallet i Stortinget, med 58 mandater samlet sett.

f

 

 

I målingen har vi også bedt respondentene vurdere hvilken politiker som ville egnet seg best som statsminister, uavhengig av eget partivalg.1 av 4 i befolkningen mener at Erna Solberg er best egnet som statsminister, uavhengig av partivalg.12 % i befolkningen mener at Jonas Gahr Støre er best egnet som statsminister, mens Trygve Slagsvold Vedum viser til nok en rekordmåling hvor 7 % i befolkningen mener han er best egnet som statsminister. 36 % av deltakerne i undersøkelsen oppgir at de ikke vet hvem som er best egnet.

d

Samfunn