Politisk barometer - September 2019

Politiske barometer for september registrerer Senterpartiets fjerde rekordmåling i 2019. Arbeiderpartiet er nede på 22 prosent, noe de også var på sommeren 2018, men ellers ikke har vært siden starten på 2000-tallet. MDG opprettholder de gode resultatene fra kommunevalget, og SV gjør sin beste måling på over 10 år.

Høyre får en oppslutning på 21.3 prosent, som tilsvarer en økning på 0.4 prosentpoeng siden målingen i august. Denne målingen ville gitt Høyre 37 mandater på Stortinget og tilsvarer 8 færre enn de har i dag.

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 11.7 prosent i september, som er en oppgang på 06 prosentpoeng siden august. Målingen ville gitt 21 mandater på Stortinget, som er 6 færre enn de har i dag.

Venstre får 2.6 prosent oppslutning. Dette er en nedgang på 0.4 prosentpoeng sammenlignet med august. Det tilsvarer 2 mandater på Stortinget, og er dermed 6 færre mandater enn i dag.

Kristelig Folkeparti får en oppslutning på 3.4 prosent, som innebærer en økning på 0.7 prosentpoeng siden august. Dette ville gitt KrF 2 mandat på Stortinget, 6 færre enn de har i dag.

Til sammen ville regjeringspartiene fått 62 mandater, 26 mandater færre enn de har i dag.

Senterpartiet får en oppslutning på 17.4 prosent, fra 16.1 prosent i august, og har dermed en fremgang på 1.3 prosentpoeng. Partiets oppslutning har hatt en stabil økning det seneste året, og målingen i august er den høyeste oppslutningen som er målt så langt. Dette ville gitt partiet 34 mandater, som er 15 flere enn de har i dag.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 22 prosent, og går dermed tilbake med 1.4 prosentpoeng fra målingen i august. Dette er det svakeste resultatet siden juni 2018. Oppslutningen ville gitt partiet 40 mandater på Stortinget, sammenlignet med de 49 de har i dag.

SV får en oppslutning på 7.9 prosent, som tilsvarer en økning på 1.0 prosentpoeng siden juni. Dette er den høyeste oppslutningen siden januar i år. Denne oppslutningen ville gitt 14 mandater, 3 mandater mer enn partiet har på Stortinget i dag.

Rødt får en oppslutning på 4.1 prosent i denne målingen, som tilsvarer en tilbakegang på 0.3 prosentpoeng. Dette ville i dag gitt partiet 7 mandater på Stortinget, en økning på 6 mandater.

Miljøpartiet De Grønne får en oppslutning på 6.4 prosent. Dette er en økning på 0.3 prosentpoeng siden august. Resultatet ville gitt dem 11 mandater, som er 10 flere enn de har på Stortinget i dag.

Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger (nåværende mandater i parentes):

  • Ap + SP: 74 (+ 6)
  • Ap + SV: 55 (-5)
  • Ap + SV + SP: 89 (+10)
  • Ap + SV + SP + MDG: 100 (+20)
  • Ap + SV + SP + MDG + R: 107 (+26)
  • Ap + SP + KrF: 76 (+0)
  • H + FrP: 58 (-14)
  • H + FrP + V: 60 (-20)
  • H + FrP + V + KrF: 62 (-26)

8

Samfunn