Politisk barometer – September 2020: Usikkerheten øker

Til tross for at Ipsos´ september barometer viser en hel del endringer fra august, så er det få av endringene som er signifikante. Vi ser likevel noen klare tendenser som peker mot en mer volatil høst. Samlet sett så viser september målingen at partienes oppslutning blir stadig mer omskiftelig, flere bytter parti og usikkerheten øker.

Forfatter(e)

  • Mads Motrøen Ansvarlig for politisk analyse
  • Maria Rosness Research Executive
Get in touch

Ipsos’ politisk barometer for september viser at begge styringspartiene faller. Høyre er denne målingen størst parti med 22.7 %, mens Ap ligger rett bak med en oppslutning på̊ 22.4 %. Partiene går tilbake med henholdsvis 2.2 og 2.4 prosentpoeng. Dette ville gitt 42 mandater til hver av partiene.

pol bar sept 20 1

Denne måneden går Senterpartiet og Frp tydelig frem. Senterpartiet er fortsatt Norges tredje største parti med en oppslutning på̊ 15.2 % og tilsvarer en økning på̊ 1.3 prosentpoeng. Dette ville gitt dem 28 mandater – 9 flere enn de har i dag. Frp går frem med 2.2 prosentpoeng til 13.9 og tilsvarer 26 mandater. SV går også̊ frem demme målingen til 8.4 % og tilsvarer en vekst på̊ 1.3 prosentpoeng fra forrige måling. Dette ville gitt dem 16 mandater som er 5 flere enn de fikk i valget i 2017.


Det er også̊ endringer for småpartiene denne målingen. Ser vi på̊ småpartiene i regjering så kommer Krf over sperregrensen denne målingen. De får en oppslutning på̊ 4.6 % - en økning på̊ 1.1 prosentpoeng fra målingen i august. Dette ville gitt dem 9 mandater på Stortinget. Venstre øker også̊ med 0.5 prosentpoeng til 3.6 %. Dermed forblir de under sperregrensen, noe de har vært siden oktober 2018. Det tilsvarer 2 mandater.
Denne målingen går MdG under sperregrensen for første gang siden januar 2020. De får en oppslutning på̊ 3.5 % - en tilbakegang på̊ 2.3 prosentpoeng. Rødt går også̊ under sperregrensen til 3.6 %, ned 0.8 prosentpoeng. Dette ville gitt partiene 2 mandater hver, én mer enn hva de har i dag.

pol bar sept 20 2
 

Forfatter(e)

  • Mads Motrøen Ansvarlig for politisk analyse
  • Maria Rosness Research Executive

Samfunn