Politisk barometer - September 2022: To nye historiske noteringer på venstresiden

Ipsos’ politiske barometer for september viser to nye historiske rekorder på venstresiden. Samtidig ser vi at regjeringens oppslutning nå er lavere enn Høyres.

Forfatter(e)
  • Ipsos Public Affairs Politiske målinger og analyse
Get in touch

Rekordstort Rødt og rekordlavt Arbeiderparti

På Ipsos’ politiske barometer for september får Rødt rekordstor oppslutning for andre gang i 2022. Rødt får denne måneden 8.4 %, og er dermed større enn de andre småpartiene, samt SV og Senterpartiet. Sist Rødt var over 8 % var i februar i år, da partiet ble målet til 8.1 %.

Et annet parti som går frem denne måneden er Senterpartiet. Partiet går frem med 2 prosentpoeng, fra 5.7 % forrige måned til 7.7 % denne måneden. Regjeringspartner Arbeiderpartiet, går på en annen side tilbake fra 21.6 % forrige måned til 19.4 % denne måneden. Tidligere har Arbeiderpartiet vært under 20 % kun én gang på Ipsos’ Politiske barometer, da på 19.5 % i oktober 2020. Dette tilsvarer med andre ord en historisk lav bunnotering for Arbeiderpartiet på Ipsos’ Politiske barometer.

På tross av Senterpartiets fremgang denne måneden ser vi at den sammenlagte oppslutningen til regjeringen er lavere enn Høyres oppslutning. Denne måneden går Høyre frem med 1 prosentpoeng, fra 27.2 % forrige måned til 28.2 % denne måneden. Regjeringens samlede oppslutning utgjør 27.1 %, som tilsvarer 1.1 prosentpoeng lavere enn Høyres oppslutning alene.

Ser vi på resten av partiene på borgerlig side, ser vi at Frp holder seg relativt stabile fra forrige måned, med en oppslutning på 15.5 %, opp 0.1 prosentpoeng fra august. Dette er første gang siden valgkampinnspurten før valget i 2017 at Frp har fått en oppslutning på over 15 % to målinger på rad på Ipsos’ Politiske barometer. Begge småpartiene, Krf og Venstre, holder seg stabile fra forrige måned. Partiene får henholdsvis 2.7 % og 4.1 %. Siden valget i fjor har Krf fått en oppslutning på under 3 % hele fire ganger på Ipsos’ Politiske barometer. 

Regjeringens samarbeidspartner SV, går denne måneden tilbake, fra 7.4 % forrige måneden til 6.3 % denne måneden. MDG fortsetter under sperregrensen på 3.4 % denne måneden, relativt stabilt fra forrige måned på 3.5 %.

fordeling

Borgerlig flertall til Høyre, Frp og Venstre

Ett år etter valget er det politiske tyngdepunktet på Stortinget betraktelig endret fra dagens situasjon. Høyres og Frps vekst gjør muligheten for et borgerlig flertall reelt. Partiene får til sammen 80 mandater, og sammen med Venstres 7 mandater, ville konstellasjonen fått flertall. Høyre får henholdsvis 52 mandater denne måneden, mens Frp får 28 mandater. Basert på denne månedens måling ville Krf fått 2 mandater.

Sammenligner vi denne målingen med valgresultatet ser vi med unntak av Rødt, at alle partiene på rødgrønn side går tilbake. Fjorårets valgresultat ga Arbeiderpartiet 48 mandater, mens de denne måneden får 37 mandater. Dette tilsvarer en tilbakegang på 11 mandater. Senterpartiet får denne måneden 15 mandater, 13 færre enn de har i dag, og samarbeidspartner SV får 11 mandater, 2 færre enn de har i dag. Regjeringen alene har dermed mistet 24 mandater siden valget i fjor, og sammen med SV har de mistet 26 mandater. Rødt på en annen side går frem med 7 mandater, fra 8 mandater som de har i dag til 15 mandater denne måneden. Sammenlignet med valgresultatet får MDG denne måneden 2 mandater, én mindre enn de har i dag.

fordeling

Forfatter(e)
  • Ipsos Public Affairs Politiske målinger og analyse

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn