Creative Development | Campaign strategy | Ipsos
Reklametesting

Reklame utvikling

OUR SOLUTIONS
Utforsk kommunikasjonsstrategien, avdekk den beste ideen og kreative valgene å ta.

Creative|Labs

Creative|Labs is an integrated quant-qual advertising research and is designed to fuel creativity early in the process to maximise advertising investment by revealing the 'what', the 'why' and the 'how'.

Our collaborative hothouse strengthens confidence amongst all clients’ stakeholders (advertising agency, marketing teams, insights teams) by facilitating communication decisions and alignment during the lab day and by offering a same day live debrief of the results. Creative|Labs are now available in person or online for increased agility.

Creative|Labs øker den kreative utviklingsprosessen med helt fersk innsikt fra samme dag, gir forståelse for hvordan folk opplever det kreative og hvordan man kan optimalisere kommunikasjonsideer og tidlige kreative valg, for eksempel storyboards, moodboards og tidlige videoboards og animatikk.

Creative|Labs er en integrert kvant-kval reklameevaluering prosess og er designet for å stimulere kreativitet tidlig under utviklingsfasen for å maksimere reklameinvesteringer og avsløre "hva", "hvorfor" og "hvordan".

Vi jobber tett og intensivt med alle interessenter (reklamebyrå, markedsføringsteam, innsiktsteam) ved å tilrettelegge for kommunikasjonsbeslutninger og justering i løpet av lab-dagen og ved å tilby en direkterapportering av resultatene samme dag. Creative|Labs er både tilgjengelig med personlig oppmøte og online for øke smidighet.

Les mer.

Reklame utvikling playbook

Vi tilbyr et utvalg dedikerte tjenester, online og fysisk, for å utforske og avdekke innsiktsgenerering, ideer og tidlig kreativitet-prosesser. Vi hjelper merkevareteam og -byråer langs den kreative utviklingsprosessen med å:

  • kuratere kunnskap som kan bidra som et springbrett for å inspirere nye kommunikasjonsområder
  • observere folk for å avsløre god innsikt
  • finne hvordan merket kan spille og fremme kreativiteten ytterligere for å flytte grensene og finne sweet spot

Våre reklame eksperter vil hjelpe teamene dine med å finne og utvikle store ideer og slippe løs de kreative uttrykkene som best kan bringe ideen til live.

Ta en titt på Creative Corner videoene der Ipsos-eksperter deler hvordan du kan slippe løs kreativitet og lage sterke annonser som vil etterlate et varig inntrykk og generere positive forretningsresultater.

Uansett hvor du er i den kreative vurderingsprosessen, er Creative Excellence hos Ipsos her for å hjelpe deg trygt å ta avgjørende valg på den kreative reisen og bidra til merkevareveksten.