Fjord
Offentlig og samfunn

Samfunnsundersøkelsen Ipsos Norsk Monitor

OUR SOLUTIONS
Ipsos Norsk Monitor er en unik, omfattende, sosiokulturell studie som har blitt gjennomført siden 1985. Den gir en grundig beskrivelse av det norske samfunnet. 

Undersøkelsen har vært gjennomført annethvert år siden 1985 og byr på uvurderlige tidsseriedata på opptil 37 år. Ca. 3.800 respondenter svarer hvert annet år på ca. 3.000 ulike spørsmål. Dette kraftige verktøy bidrar til å beskrive og forklare samfunnsendringer og hvordan verdiene våre påvirker holdninger og atferd.

Til sammen inneholder databasen nå ca. 67.500 komplette intervjuer samlet inn i tidsrommet 1985 – 2022. Utvalget er landsrepresentativt for befolkningen over 15 år og undersøkelsen er metodisk solid og dokumenterbar. 

Det finnes ingen sammenlignbare databaser i Norge.

Portal NM 2022

Temaer i databasen 

Ipsos Norsk Monitor er en database og et trendverktøy for informasjon om markeder og samfunnsspørsmål der brukeren får tilgang til lange tidsserier og detaljert informasjon. Undersøkelsen kan brukes til blant annet trendanalyse, forskning, strategiutvikling, kommunikasjon og markedsføring.  

Undersøkelsen kartlegger de fleste områder av folks liv og dekker blant annet følgende temaer:

 • Grunnleggende verdier og holdninger
 • Egen tilværelse og relasjoner
 • Jobb og privatøkonomi
 • Arbeidsliv, næringsliv og organisasjonsvirksomhet
 • Samfunnet og samfunnsutviklingen
 • Bærekraft, klima og miljø
 • Politikk og samfunnsspørsmål og enkelte politiske saker
 • Tiltro til institusjoner, firmaer, selskaper
 • Transport, reise, ferie
 • Mat og drikke
 • Hus og hjem
 • Helse, idrett og trening
 • Fritidsinteresser, underholdning og kultur, frivillighet, shopping
 • Informasjon og medier

Ipsos Norsk Monitor inneholder en sosiografisk verdi-segmenteringsmodell basert på nordmenns ulike grader av tilhørighet til grunnleggende verdier og holdninger.

segmenter NM

Her kan du teste deg selv, og se hvor du ligger i verdikartet i Norsk Monitor: Meg selv i Norsk Monitor verdikartet.

Tilgang og bruk av databasen 

Ipsos Norsk Monitor er en syndikert undersøkelse basert på abonnement. Data er tilgjengelig gjennom et spesialutviklede nettbaserte oppslags- og analyseportaler for rask tilgang og enklere oppbygging av rapporter og analyser.

Abonnenter får adgang til å stille egne spørsmål i spørreskjemaet. Referanser kan gis.

Dagens brukere av Ipsos Norsk Monitor inkluderer kjente norske forsknings- og undervisningsmiljøer, politiske partier, departementer, direktorater, interesseorganisasjoner, mediehus samt store bedrifter eller konsern.

Data i Norsk Monitor

Siste utgave av Ipsos Norsk Monitor (2022 utgaven) ble tilgjengelig i april 2022 og er den 19. utgaven i rekken.
Neste utgave blir tilgjengelig i mars 2024. Fristen for å legge inn egne spørsmål til neste utgave er 14. juli 2023. Dette er forbeholdt abonnenter.

Norsk Monitor omtalt i media

Dokumenterte og tidsaktuelle fakta fra Ipsos Norsk Monitor er ofte nevnt i media. Her er noen eksempler fra den siste tiden:

Mer informasjon?

Ønsker du å vite mer om Ipsos Norsk Monitor, ta kontakt med Seniorkonsulent John Spilling, prosjektansvarlig for undersøkelsen i skjemaet under artikkelen eller direkte per telefon 915 577 08.