Slik støtter Ipsos TV-aksjonen 2019

I 20 år har Ipsos vært en stolt bidragsyter til TV-aksjonen. I år støtter vi TV-aksjonen med gjennomføring av en landsrepresentativ spørreundersøkelse, analyser og rapportering.

Ipsos er stolte over vårt samarbeid med NRKs TV aksjon. Vi har arbeidet med NRK i mange år og bidratt med resultat og effektmålinger som kan bidra til å øke verdien av TV aksjonen. Det er spennende å se oppslutningen rundt dette i den norske befolkningen. Årets største folkedugnad går til bistandsorganisasjonen CARE. Ambisjonen i år er å sikre at alle kvinner skal få rett til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober. Kanskje du selv vil bidra som bøssebærer i ditt egen nærmiljø for å gjøre en innsats for kvinner i verden i de mest sårbare områder som ikke har det like godt som kvinner her hjemme i Norge?

h
Vibecke Østby fra TV Aksjonen. Foto: Ipsos

 

I rollen som en  samarbeidspartner inviterte Ipsos Vibecke Østby fra TV Aksjonen til å holde en kort presentasjon om TV aksjonen og CARE Norge. Her er Østby sammen med Senior konsulent i Ipsos Hans Petter Heggelund, som selv har deltatt i organisering av TV-aksjonene i sitt nærmiljø de siste 20 år. Her er det rundt 40 bøssebærere som hvert år må verves slik at rundt 2000 husstander skal få besøk.

f
Vibecke Østby sammen med Seniorkonsulent i Ipsos Hans Petter Heggelund. Foto: Ipsos

 

 

Samfunn