Social media analytics: Fra ustrukturerte data til kunnskap

I en ny rapport fra teamet vårt i Social Intelligence Analytics undersøker vi bruken av data fra sosiale medier.

From unstructured data to Intelligence | Social intelligence | IpsosI løpet av de siste 15-20 årene har forbedret datakraft, algoritmer og kunstig intelligens (AI) gjort det mulig for oss å behandle mer data enn vi noen gang trodde var mulig.

Enten vi snakker om overvåkingsplattformer eller AI-baserte analytiske tilnærminger, er disse fremskrittene innen datavitenskapen imponerende. De hjelper oss med å analysere og skape innsikt ut av enorme mengder data raskt og effektivt. Men det trenges mer for at det skal være en nyttig og ekte analytisk tilnærming.

 

Basert på vår erfaring, har vi observert tre brede metodiske elementer som må være til stede i ethvert meningsfylt sosiale medier analytics program:

  1. Social media intelligence plattformer (programvareplattformer designet for å muliggjøre sosiale medier lytting fra forskjellige datakilder og som gir tilgang til forskjellige målinger i sanntid ved hjelp av interaktive dashboards)
  2. AI-drevet advanced analytics (tekst-, bilde- og videoanalyse designet for å skape mening i ustrukturerte data ved hjelp av NLP, maskinlæring, datamining, statistisk analyse, med mer)
  3. Human-driven insight discovery (menneskedrevet innsiktsarbeid (bidrag fra analytikere).

Hver for seg hjelper hver element med å besvare på viktige kundespørsmål. Sammen skaper de sterk innsikt.

 

I bildet nedenfor fokuserer vi for eksempel på menneskers frykt generert av COVID-19-krisen. Ved å kombinere en top-down-tilnærming med en mer forbruker-sentrisk vinkel som utnytter kraften til dyplæringsalgoritmer (en bottom-up-tilnærming), er vi i stand til å få frem ytterligere informasjon om nye frykt vi ikke forventet å se - for eksempel det negative virkningen av lockdown-perioden på utdannelse av barn og fremveksten av rasisme og blame game under krisen.

People’s fears: surfacing the whole social insight spectrum | Ipsos

Social Intelligence & Analytics er et spennende område under kontinuerlig utvikling. I denne rapporten ser vi på noen av mytene rundt social media intelligence, samt nøkkelfaktorene som skal tas i betraktning når vi vurderer fordeler og ulemper ved forskjellige tilnærminger.

Social intelligence er muligheten til å samle inn, overvåke og analysere tilgjengelige sosiale medier datafeeder (inkludert sosiale medier, blogger, forum og kommentarer) for å forstå hva som blir sagt om et emne, merke, organisasjon eller annen enhet.

Media & Merkevare-kommunikasjon