Ukens tall #2: 28 % hører på musikk når de trener

I Ipsos' SoMe-tracker fjerde kvartal 2021 fremkommer det at nær 1 av 3 hører på musikk når de trener.

uke 2 22

Blant aldersgruppene er det flest blant de mellom 18-29 år som lytter til musikk når de trener (39 %), og færrest blant de over 60 år (12 %).

Graf uke 2

Resultatene fra Ipsos' SoMe-tracker fjerde kvartal 2021 publiseres 25. januar 2022. Samleside for Ipsos SoMe-tracker finner du her.
 

Mer innsikt om Medier & Underholdning

Media & Merkevare-kommunikasjon