Ukens tall #39: 1 av 4 blant de mellom 18 og 29 år følger med på influensere minst en gang hver dag

Gjennom Ipsos’ SoMe-tracker Q2'22 har vi spurt hvor ofte befolkningen følger med på influensere.

uke 39

Gjennom Ipsos’ SoMe-tracker Q2'22 kommer det frem at både kvinner og menn under 30 år følger med på influensere minst en gang hver dag. Når det gjelder de eldre aldersgrupper ser vi en synkende trend på hvor ofte de følger med på influensere. Det er store variasjoner mellom kjønn og aldersgrupper.

Her kan du lese Ipsos' SoMe-tracker rapporten for Q2'22.

Mer innsikt om Medier & Underholdning

Media & Merkevare-kommunikasjon