Verdens befolkning er delt i forhold til å begrense støtten til den grønne økonomien

En ny Ipsos-undersøkelse, gjennomført på vegne av World Economic Forum, ser på krise- og stimulipakker etter COVID-19.

En ny Ipsos undersøkelse gjennomført på vegne av World Economic Forum viser at den globale opinionen er delt om hvorvidt økonomisk støtte og insentiver for å gjenopplive økonomien i kjølvannet av koronavirus-pandemien bare skal gis til virksomheter som har iverksatt tiltak for å redusere karbonavtrykket.

Intervjuer av mer enn 19.000 voksne fra 27 land viser at 38% sier at hjelpen bør gå til alle sektorer og bedrifter i nød, så lenge de har foretatt påviselige tiltak for å redusere karbonutslipp og sitt miljøavtrykk betydelig. Dette sammenlignet med 36% som sier at dette ikke skal være en forutsetning. Samtidig sier 26% at de ikke er sikre. Med svært få unntak er det mer sannsynlig at innbyggere i såkalte nye voksende økonomier ønsker å begrense stimulansen fra COVID-19 til "grønne" sektorer og selskaper. Stimulipakker med krav til den grønne økonomien støttes av et flertall i Kina, Malaysia, Mexico og India.

Det er større enigheten om å dele ut statsstøtte til virksomheter uansett miljøpåvirkning blant landene som er hardest rammet av koronavirus-pandemien: Italia (52%), Storbritannia (50%), USA (46) %) og Spania (45%).

Dette er resultatene av en undersøkelse utført av Ipsos på Global Advisor-plattformen. Ipsos intervjuet totalt 19.018 voksne i alderen 18-74 år i USA, Canada, Malaysia, Sør-Afrika og Tyrkia, og 16-74 i 22 andre land mellom 24. april og 8. mai 2020.

Samfunn