Vinmonopolet vinner Ipsos Omdømmepris 2018

Vinmonopolet er vinneren av Ipsos Omdømmepris 2018!

Torsdag 18. oktober arrangerte Ipsos Omdømmeseminaret 2018. På seminaret ble Ipsos-rapportene Profilundersøkelsene 2018 lansert. Rapportene er en årlig måling av 88 etater, 95 bedrifter og 47 organisasjoner. Den måler befolkningens inntrykk av virksomhetene på fem utvalgte faktorer:

  • Etater: Totalinntrykk, samfunnsansvar, effektivitet og økonomisk styring, åpenhet og informasjon, kompetanse og fagkunnskap
  • Bedrifter: Totalinntrykk, samfunnsansvar og moral, økonomi og lønnsomhet, reklame og informasjon, miljøbevissthet
  • Organisasjoner: Totalinntrykk, samfunnsansvar, økonomi, informasjon og reklame, gjennomslagsevne

Det er 27. gang Ipsos gjennomfører undersøkelsene.

 

Ved seminaret deler Ipsos ut den årlige prisen Ipsos Omdømmepris. Årets pris gikk til Vinmonopolet for et solid omdømme over tid, som også er styrket de siste årene. Juryen konkluderer med at vinneren utfører sitt samfunnsoppdrag på en måte som gir sterk oppslutning i befolkningen.

 

Juryens begrunnelse:

Vinneren får prisen fordi den over lang tid har hatt et solid omdømme, som også er styrket de siste årene. Vinneren er en av bedriftene, etatene og organisasjonene som har hatt en positiv utvikling på de fleste områdene vi måler over de siste ti årene.
Vinneren har i perioden opplevd en gradvis økning i andel godt inntrykk i befolkningen, som nesten uten unntak har gått i en retning. Siden 2011 har andel godt inntrykk av vinneren økt fra74 %til 79 %, og det er andelen meget godt inntrykk som har økt mest.
Sterkt medvirkende til at vinneren får prisen, er at den går frem på flere viktige faktorer de siste årene. Blant annet er inntrykket av miljøbevissthet det høyeste vi har målt siden 2011, med 50 % godt inntrykk.
Vinneren befester altså et langvarig solid omdømme på alle områdene vi måler. Resultatene viser at praktisk talt alle nordmenn kjenner vinneren, og at den utfører sitt samfunnsoppdrag på en måte som gir sterk oppslutning i befolkningen.

2
Administrerende direktør Hilde Britt Mellbye tok imot prisen for Vinmonopolet. Foto: Ipsos Norge

 

3
Ipsos Norge-leder Nathalie Warembourg, Vinmonopolets Hilde Britt Mellbye og Senior konsulent i Ipsos Jan Behrens. Foto: Ipsos Norge

 

 

u

 

Samfunn