Verdensdagen for psykisk helse 2021 – Tar helsevesenet utfordringen?

Den siste Ipsos-undersøkelsen på tvers av 30 land viser at et stort flertall synes både deres mentale helse og fysiske helse er like viktig. Dette ser ikke ut å gjenspeiles i landets helsetjenester.

  • I snitt sier åtte av ti (79%) at deres mentale og fysiske helse er like viktig når det gjelder deres personlige helse.
  • Bare en tredjedel (35%) tror at helsevesenet i eget land anser mental og fysisk helse som like viktig. En større andel (42%) mener at deres helsevesen anser fysisk helse som mer viktig.
  • Vår undersøkelse viser at yngre mennesker og kvinner tenker mer på egen psykisk helse.
  • Psykisk helse er det tredje viktigste helseproblemet for mennesker i de landene som er undersøkt, like bak kreft. 

Hvor ofte tenker du på din mentale eller fysiske helse?

Mens over halvparten (53%) sier at de tenker på sin psykiske helse “ganske ofte” eller “veldig ofte”, har folk en tendens til å tenke på deres fysiske helse oftere (68% ganske/veldig ofte).
Kun èn av ti (11%) sier at de aldri tenker på psykisk helse, og 5% svarer at de aldri tenker på  fysisk helse.

 

Hvor viktig er mental og fysisk helse for deg?

I snitt sier åtte av ti (79%) at de anser sin psykiske og fysiske helse er like viktig når det gjelder deres personlige helse.

Hvordan behandles psykisk og fysisk helse i helsevesenet i eget land?

Til tross for utbredt enighet om at mental og fysisk helse er like viktig for et helhetsbildet av helse, er det mindre sannsynlig at folk tror at deres helsevesen behandler dem likt: 35% globalt sier at dette er tilfelle, mens 42% sier at fysisk helse anses som mer viktig. Bare 9% mener at psykisk helse anses som viktigere.
Landene der befolkningen er mest enig i at fysisk helse anses som mer viktig er:

  • Storbritannia (60%)
  • USA (55%)
  • Brasil (55%)
  • Sør-Afrika (54%)
  • Sverige (54%)

Psykisk helse på toppen av de globale bekymringene

På tvers av de 30 landene i studien, ser vi i år at mental helse dukker opp som det tredje viktigste helseproblemet som befolkningen mener deres land står overfor. Nesten en tredjedel (31%) ser på dette som det største helseproblemet, bare 3 prosentpoeng bak kreft (34%). 
Det største helseproblemet i 2021 er koronaviruset (70%). Dette har vært tilfelle siden i fjor da spørsmålet først ble introdusert i undersøkelsen.

 

Se detaljer per land og flere nedbrytninger i den originale artikkelen på engelsk og i rapporten som kan lastes ned.

Samfunn