AM Verzekeringsmonitor 2021: Nh1816 is de beste verzekeraar

Net als vorig jaar vroegen we in opdracht van AM: aan het Nederlandse intermediair met welke verzekeraars ze samenwerken en welke verzekeraar de beste is volgens hen.

Tekst & figuren: Amweb

 

Net als vorig jaar vroegen we aan het Nederlandse intermediair met welke verzekeraars ze samenwerken en welke verzekeraar de beste is volgens hen. Net als in 2020 staat Nh1816 fier boven aan. De intermediairs die deel hebben genomen aan het onderzoek (n=234) gaven aan welke vijf verzekeraars waarmee ze samenwerken het belangrijkst zijn en hebben deze vervolgens beoordeeld met een rapportcijfer.

De opzet van de vraag die gesteld is, is iets gewijzigd ten opzichte van de vraag in 2020. In 2021 is er gevraagd naar de vijf belangrijkste verzekeraars waarmee men samenwerkt (in plaats van drie in 2020). Daardoor zijn er in 2021 meer waarnemingen, maar er zijn nu dus ook de voor de intermediair iets minder belangrijke verzekeraars (de nummers 4 en 5) meegenomen en beoordeeld.

Evenals in 2020 zien we dat Nh1816 met een straatlengte voorsprong de eerste plaats opeist. Daarna zien we de wat kleinere, specialistische verzekeraars. Opnieuw zien we dat de verzekeraars waar veel mee wordt samengewerkt vrij laag scoren (Nationale-Nederlanden en Allianz). Aan de hand van dit onderzoek is niet exact te duiden welke oorzaken daar aan ten grondslag liggen.

Op de vraag welke verzekeraars zich het afgelopen jaar hebben verbeterd, laat het antwoord een enorme versnippering zien. Er zijn slechts 5 verzekeraars die door een substantieel aantal intermediairs worden genoemd:

– Nationale-Nederlanden: 19%

– ASR: 18%

– NH1816: 12%

– De Goudse: 9%

– Allianz: 7%

 

Tevredenheid en trots gestegen

In afgelopen jaar is de tevredenheid van mensen in de branche gestegen. Het rapportcijfer over de overall tevredenheid steeg van een 7,7 in 2020 naar een 7,9 in 2021. Vooral de respondenten die werkzaam zijn bij verzekeraars zijn verantwoordelijk voor deze stijging (van een 7,7 naar een 8,2). Intermediairs laten een bescheiden stijging zien van 7,6 naar 7,7. Voor het eerst hebben we ook volmachten/serviceproviders als een aparte groep in dit onderzoek meegenomen, zij komen ook tot een 7,7.

Gevraagd naar de trots om in deze branche en in het eigen bedrijf werkzaam te zijn, zien we ook een flinke stijging ten opzichte van 2020. Gaf in 2020 nog 65% aan trots te zijn, in 2021 is dat gestegen naar 76%. Daarbij is weinig onderscheid zichtbaar tussen intermediairs en verzekeraars, wel bij de volmachten/serviceproviders. Daarvan geeft maar liefst 85,4% aan trots te zijn werkzaam te zijn in de verzekeringsbranche.

Opmerkelijk is dat volmachten/serviceproviders trotser op de sector zijn dan op hun eigen bedrijf (82,9% op het eigen bedrijf versus 85,4% op de sector). Terwijl dat bij intermediairs en verzekeraars zowel dit jaar als vorig jaar omgekeerd is, zij zijn juist veel trotser op hun eigen bedrijf dan op de sector.

 

Corona maakt de verzekeringssector sterker

Zagen we in 2020 nog een redelijk gebalanceerd beeld over de impact die corona op het eigen bedrijf zou hebben, in 2021 is dat echt omgeslagen in een positieve kijk op de zaak: maar liefst 40% van de intermediairs en 72% van de verzekeraars denkt dat zij (veel) sterker uit de coronaperiode komen. Dacht in 2020 nog zo’n 20% dat het eigen bedrijf er (veel) zwakker uit zou komen, dat is in 2021 gedaald naar 4,7% bij de intermediairs en 2,1% bij de verzekeraars. Bij volmachten/serviceproviders, die vorig jaar niet apart gerapporteerd konden worden, is er wel een substantiële groep te vinden die denkt dat het eigen bedrijf er (veel) zwakker uitkomt (20%).

Corporate