AppLife

Met AppLife doen we kwalitatief onderzoek via een mobile-aanpak.

Waarvoor?

Mobiel onderzoek is vooral nauwkeurig binnen 2 onderzoeksomgevingen: 

Exploratief Onderzoek:

 • Consumenten betrekken op allerlei mogelijke plaatsen.
 • Gebruik van de eigen mobiele devices van consumenten om rijke data te verzamelen door een combinatie van tekst, emotie, locatie en afbeeldingen.
 • We kunnen dit combineren met gedetailleerde online dagboekjes of vragenlijsten om dieper in te gaan op gedrag en attitudes.

Live events:

 • Opzet benut de smartphone als real-time onderzoeksmiddel.
 • Contextuele vragen om de ervaring van de gebeurtenis te begrijpen.

Hoe werkt het?

Mogelijkheden met onze app:

 • Open vragen
 • Deelnemers antwoorden met tekst/foto/ en/of video
 • Moderator stimuleert reacties van deelnemers
 • Deelnemers creëren hun eigen profielen
 • Deelnemers kunnen op elkaar en op de moderator reageren
 • Alle stakeholders van klantzijde zien alle activiteiten in de app real-time

Waarom onze oplossing uniek is?

AppLife is volledig ontworpen voor kwalitatief onderzoek en maakt gebruik van tekst, foto’s en video. GPS geo-lokalisering is mogelijk.

Nieuwe services