Hoe denken wij Nederlanders over klimaatverandering en het klimaatbeleid?

De mening van de Nederlandse kiezer over de klimaatverandering, het concept-Klimaatakkoord en meer.

Wind mill - Energy - Climate change

Populaire én belangrijke gespreksstof anno 2019 voor zowel de Nederlandse burger als de politiek: het klimaat, klimaatveranderingen, de gevolgen en maatregelen om deze gevolgen tegen te gaan en hoe dit gefinancierd gaat worden. Het concept-Klimaatakkoord, waarin voorstellen tot maatregelen voor het klimaatbeleid zijn gedaan, ligt klaar en de Provinciale Statenverkiezingen staan voor de deur. Ipsos brengt, in opdracht van De Telegraaf, de mening omtrent deze onderwerpen van de Nederlandse kiezer in kaart. 

 

Lees hieronder een greep uit de resultaten van de peiling of download het gehele rapport hier

 

Klimaatverandering

Veel Nederlanders uiten hun zorgen ten aanzien van klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor Nederland. Ruim zes op de tien Nederlanders ervaart de opwarming van de aarde als problematisch, slechts één op de tien zegt dit geen probleem te vinden. 

 

Klimaatakkoord 

Ruim vier op de tien Nederlanders vinden het goed dat er een concept-Klimaatakkoord ligt. Echter voelt de gemiddelde Nederlander zich niet gehoord. Meer dan de helft van de kiezers geeft aan dat burgers meer betrokken zouden moeten worden bij het opstellen van het klimaatbeleid. Tevens vindt bijna de helft van de Nederlanders dat er in de politiek niet genoeg rekening wordt gehouden met hun financiën. Deze zorgen worden geuit onder zowel aanhangers van rechtse als linkse partijen. 

 

Klimaatmaatregelen

De meeste Nederlanders vinden het klimaat belangrijk, maar zodra je vraagt naar specifieke maatregelen, beginnen de meningen uit elkaar te lopen. Hierin komt de oude links-rechtsverdeling in de politiek meer naar voren. Opvallend is dat de maatregelen die dicht bij de burger zelf staan minder populair zijn, waaronder de vleestaks en het verlagen van de maximale snelheid naar 100 km/u. Maatregelen zoals het sluiten van kolencentrales, het bouwen van meer windmolens en CO2-heffing voor bedrijven worden daarentegen meer als wenselijk beschouwd. 

 

De financiering van het klimaatbeleid

In hoeverre zijn Nederlanders bereid om mee te betalen aan de financiering van klimaatmaatregelen? Hierover bestaat beperkte welwillendheid. Drie op de tien burgers geven aan bereid te zijn een persoonlijke financiële bijdrage te leveren aan klimaatbeleid, bijna vier op de tien niet. 

 

Nederlands klimaatbeleid in internationaal perspectief 

Meer dan de helft van de Nederlanders uit zijn zorgen over het klimaatprobleem, maar toch geloven de meeste Nederlanders (65%) dat de invloed van ons land op de wereldwijde klimaatverandering klein is. Aanhangers van GroenLinks en D66 zijn in de meerderheid voor een internationale voorbeeldfunctie op klimaatgebied. De grootste tegenstanders van een dergelijke voorbeeldfunctie zijn aanhangers van het CDA en Forum voor Democratie. 

 

Lees ook het artikel op de Telegraaf of download het gehele rapport hier


Onderzoeksverantwoording

  • De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op online onderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van 1.026 stemgerechtigde Nederlanders. 
  • Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen 2017) zijn door middel van een weging gecorrigeerd. 
  • De onnauwkeurigheidsmarges bij dit onderzoek (uitgaande van een betrouwbaarheidsinterval van 95%) lopen uiteen van ongeveer 1% tot 3%. 
  • De gegevens zijn verzameld van vrijdag 22 februari tot en met maandag 25 februari 2019. 
  • ‘Aanhangers’ van partijen zijn respondenten die aangegeven op een bepaalde partij te zullen stemmen als er morgen verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden. Het is dus de huidige partijvoorkeur.

Meer inzichten over Energie & Milieu