Hoe kijken huisartsen en patiënten aan tegen digitale communicatie?

Hoe artsen en patiënten momenteel denken over het gebruik van digitale middelen in de huisartsenzorg.

Hoe kijken huisartsen en patiënten aan tegen digitale communicatie?
Schrijver(s)
  • Patrick Hondsmerk Insights Consultant Healthcare
Get in touch

Vorige maand was de internationale dag van de huisarts, maar ook op deze dag stond de huisarts niet echt in het zonnetje. De huisartsenzorg komt steeds meer onder druk te staan door de toenemende zorgvraag en het groeiend tekort aan huisartsen. Huisartsenorganisaties trekken hierover al langere tijd aan de bel en houden op 1 juli zelfs een manifestatie op het Malieveld in Den Haag om te protesteren.

Een deel van de werkdruk van huisartsen komt door de administratieve kant van het werk en de communicatie met de patiënt. Hierin zouden digitale hulpmiddelen uitkomst kunnen bieden in het verlichten van de werkdruk. Wij zochten uit hoe artsen en patiënten momenteel denken over het gebruik van digitale middelen in de huisartsenzorg met name voor de communicatie tussen arts en patiënt.

Digitaal of toch liever fysiek?

Om inzicht te krijgen in de veranderende digitale omgeving van de huisarts, heeft Ipsos een kwantitatief onderzoek gehouden onder 60 huisartsen en een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (n=1013). Van deze groep ondervraagden heeft 60% het afgelopen jaar contact gehad met de huisarts.

Veruit het meeste contact verloopt nog steeds via fysiek bezoek en via de telefoon. Toch heeft 1 op de 5 patiënten inmiddels ook digitaal contact met de huisarts. Bovendien geeft van de patiënten die geen digitaal contact heeft gehad een kwart aan dat wel graag te willen. Daar staat tegenover dat ongeveer de helft aangeeft helemaal geen behoefte te hebben aan digitale communicatie met de huisarts.

No alt text provided for this image

Voor communicatie met de patiënt geeft ook de huisarts aan vooral gebruik te maken van fysiek consult, telefoon en in mindere mate e-mail. Ruim 4 op de 5 huisartsen geeft daarnaast aan digitale communicatiemiddelen toe te passen zoals e-consult en telediagnostiek. Minder vaak worden digitale communicatiekanalen gebruikt zoals chatten (bijvoorbeeld via Whatsapp). Een belangrijke ontwikkeling zien wij in het monitoren van de patiënt op afstand. Momenteel maakt slechts 1 op de 5 huisartsen hier gebruik van, maar van de huisartsen die dit nog niet toepassen, geeft de helft aan dit wel te willen gaan doen.

No alt text provided for this image

Digitale communicatie: vooral nog voordelig voor patiënt

Maar wat vinden huisartsen en patiënten van alle digitale ontwikkelingen? De huisarts is van mening dat digitale communicatie vooral leidt tot meer betrokkenheid van de patiënt bij zijn of haar behandeling, de praktijkassistente ontlast aan de telefoon en de toegankelijkheid van de praktijk verbetert. Slechts 1 op de 3 artsen verwacht dat digitalisering leidt tot meer gemak voor de huisarts zelf of tot minder wachttijd in de wachtruimte voor de patiënt.

No alt text provided for this image

Daar denkt de patiënt dus anders over. Meer dan de helft van de patiënten denkt dat digitalisering meer gemak oplevert voor de huisarts, tijdsbesparing oplevert voor de patiënt en wachttijd scheelt in de wachtkamer. Daarnaast geeft bijna de helft van de patiënten aan dat digitalisering het makkelijker en laagdrempeliger maakt om contact op te nemen met de huisartsenpraktijk.

No alt text provided for this image

Hybride blijft de norm

Is digitalisering de oplossing? De percepties van huisartsen en patiënten verschillen over de toegevoegde waarde van digitalisering als het aankomt op de communicatie tussen hen beiden. Ondanks dat huisartsen dus niet lijken te verwachten de druk op de huisartsenzorg erdoor wordt verlicht, zien ze wel de voordelen van meer betrokkenheid vanuit de patiënt en voor het maken van afspraken. Patiënten zien vooral voordelen voor henzelf, de arts en de praktijk.

Fysieke afspraken zullen naar verwachting een grootste rol blijven spelen in de communicatie tussen arts en patiënt. Wel zal de norm op termijn meer naar hybride verschuiven, aangezien zowel artsen als patiënten steeds meer openstaan voor digitale hulpmiddelen in hun relatie.

Schrijver(s)
  • Patrick Hondsmerk Insights Consultant Healthcare

Maatschappij