Kernenergie

Wat vindt u van kernenergie?

Schrijver(s)
  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch


Het onderzoek bestaat uit drie open vragen. U wordt gevraagd naar uw associaties met kernenergie, naar argumenten voor en naar argumenten tegen kernenergie.

Om mee te doen aan het onderzoek, klik hier

 

Achtergrond

Hartelijk dank voor uw interesse in onze inventarisatie van meningen over kernenergie. Deze inventarisatie brengt in beeld met welke argumenten en afwegingen mensen zich een mening vormen over kernenergie.

Ipsos voert deze inventarisatie uit in opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De Rli signaleert dat kernenergie veel aandacht krijgt van politiek en media. Echter, een goed gesprek over nut en noodzaak van kernenergie blijkt in de praktijk lastig. De Rli vindt het belangrijk dat het gesprek hierover wél goed verloopt. Uw bijdrage aan deze inventarisatie helpt om alle argumenten en afwegingen in beeld te brengen. 

De uitkomsten worden benut bij representatief vervolgonderzoek naar dit onderwerp door Ipsos en dragen bij aan het advies dat de Rli hierover in 2022 uitbrengt. Voor meer informatie klik hier.

 

Doe mee!  

Het onderzoek bestaat uit drie open vragen. U wordt gevraagd naar uw associaties met kernenergie, naar argumenten voor en naar argumenten tegen kernenergie.

Om mee te doen aan het onderzoek, klik hier

Iedereen van 16 jaar of ouder kan meedoen aan het onderzoek. U heeft tot en met 31 oktober de tijd om mee te doen. 

 

 

 

Kernenergie

Schrijver(s)
  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands

Meer inzichten over Energie & Milieu

Maatschappij