Opvang van Afghaanse vluchtelingen

Hoe denken Nederlanders over de opvang van Afghaanse vluchtelingen? Ipsos en Nieuwsuur onderzochten het.

Kabul

Schrijver(s)

 • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch

De Taliban is weer aan de macht gekomen in Afghanistan, en sinds eind augustus zijn alle buitenlandse troepen uit het land vertrokken. De chaotische en moeizame evacuatie – onder andere van Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt – leidde ertoe dat de Tweede Kamer een motie van afkeuring aannam tegen demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie), die aftraden.  Tegelijkertijd ontstond er een maatschappelijke discussie over de mate waarin Nederlander Afghaanse vluchtelingen moet opvangen. Ipsos en Nieuwsuur onderzochten in twee verschillende peilingen – in augustus en september – de publieke opinie aangaande de opvang van Afghaanse vluchtelingen. Hier lees je de belangrijkste resultaten. Bekijke ook het artikel van Nieuwsuur, of bekijk het volledige onderzoeksrapport.

 

Beleid aangaande de opvang van Afghaanse vluchtelingen 

Een grote meerderheid van zo’n zeven op de tien Nederlanders vindt dat we Afghaanse vluchtelingen moeten opvangen, terwijl minder dan twee op de tien Nederlanders (17%) van mening zijn dat we helemaal geen Afghanen moeten opvangen. De meningen zijn verdeeld over de vraag welke vluchtelingen we dan precies moeten opvangen. Ongeveer 13% wil alle Afghanen opvangen, ongeveer drie op de tien Nederlanders (30%) willen alleen vluchtelingen opvangen die Nederland hebben geholpen in Afghanistan (bijvoorbeeld tolken), en een ongeveer even grote groep (30%) wil het criterium iets verruimen en wil ook Afghanen opvangen die bijvoorbeeld politiek actief zijn geweest en daardoor gevaar lopen. 
Nederlanders zijn verdeeld over de vraag of Afghanen die al jaren in Nederland in de asielprocedure zitten nu voorrang moeten krijgen op een verblijfsvergunning: 27% vindt van wel, en ongeveer een derde (33%) is het hier niet mee eens. De meningen zijn ook verdeeld over de vraag of Afghaanse vluchtelingen die Nederland hebben geholpen soepeler moeten worden behandeld binnen het Nederlandse asielbeleid dan andere vluchtelingen, hoewel de groep die voor een soepelere behandeling is iets groter is dan de groep die daar tegen is. 
 

Zorgen over economie en veiligheid

Een deel van Nederland maakt zich zorgen over de gevolgen van het toelaten van Afghaanse vluchtelingen; ongeveer vier op de tien Nederlanders maakt zich zorgen over de economische gevolgen en een ongeveer even grote groep maakt zich zorgen over de gevolgen voor de veiligheid in Nederlander. Het zijn vooral kiezers van de PVV en de SP die zich zorgen maken. Daar staat tegenover dat zo’n drie op de tien Nederlanders zich geen zorgen maken over de gevolgen van het opvangen van vluchtelingen. 

 

Rol van de Europese Unie

Er is veel steun voor een sterke rol van de Europese Unie in deze kwestie. Ongeveer de helft van alle Nederlanders vindt dat er een Europese oplossing moet worden gevonden voor de nieuwe toestroom van Afghaanse vluchtelingen. Ook vindt een even grote groep dat de EU de Afghaanse vluchtelingen die in de afgelopen jaren zijn gevlucht onderling moet verdelen en opvangen. 

 

Onderzoeksverantwoording

Deze gegevens zijn gebaseerd op twee verschillende online onderzoeken van Ipsos. In augustus (27-30 augustus) voerde Ipsos onderzoek uit onder een representatieve steekproef van 1.003 stemgerechtigde Nederlanders, en in september (24-27 september) vond het onderzoek plaatst onder een representatieve steekproef van 994 stemgerechtigde Nederlanders. De vraagstellingen waren beide keren gelijk. De volledige vraagstellingen zijn op de volgende pagina terug te lezen. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproeven en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen van 2021) zijn door middel van een weging gecorrigeerd. Foutmarges lopen uiteen van ongeveer 1% tot ongeveer 3%. 

 

Vraagstelling

De Taliban is weer aan de macht in Afghanistan en op 31 augustus moeten alle buitenlandse troepen uit het land vertrokken zijn / zijn alle buitenlandse troepen vertrokken. Nederland is bezig om alle Nederlanders en Afghanen die Nederland hebben geholpen tijdens de missie uit het land te evacueren.  In hoeverre bent u hier mee bekend? 

 • Daar ben ik goed mee bekend: hier hoor, lees of zie ik regelmatig iets over 
 • Daar ben ik een beetje mee bekend: hier heb ik weleens iets over gehoord, gelezen of gezien
 • Daar ben ik niet mee bekend

 

De volgende vragen gaan over het Nederlandse beleid met betrekking tot Afghaanse vluchtelingen.  
Wat vindt u dat Nederland moet doen? Nederland moet…

 • Alle Afghanen opvangen
 • Alleen Afghanen (en hun gezin) opvangen die zich hebben ingezet voor mensenrechtenbescherming, politiek actief zijn geweest of Nederland hebben geholpen tijdens de Nederlandse missie (bijvoorbeeld tolken, ambassadepersoneel etc.)
 • Alleen Afghanen (en hun gezin) opvangen die Nederland hebben geholpen tijdens de Nederlandse missie in Afghanistan opvangen (bijvoorbeeld tolken, ambassadepersoneel etc.)
 • Geen Afghaanse vluchtelingen opvangen
 • Weet ik niet/geen mening

 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen. 

 • Afghanen die al jaren in Nederland in de asielprocedure zitten, moeten vanwege de veranderde omstandigheden in Afghanistan voorrang krijgen bij het krijgen van een verblijfsvergunning.
 • Afghaanse vluchtelingen die Nederland hebben geholpen, moeten soepeler worden behandeld binnen het Nederlandse asielbeleid dan andere vluchtelingen.
 • Ik maak me zorgen over de gevolgen van het toelaten van Afghaanse vluchtelingen voor de Nederlandse economie.
 • Ik maak me zorgen over de gevolgen van het toelaten van Afghaanse vluchtelingen voor de veiligheid in Nederland.

Helemaal mee eens – mee eens – neutraal – mee oneens – helemaal mee oneens – weet niet/geen mening

 

De volgende vraag gaat over de rol van de Europese Unie. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen. 

 • De Europese Unie moet alle Afghaanse vluchtelingen die in de afgelopen jaren zijn gevlucht onderling verdelen en opvangen.
 • De Europese Unie moet diplomatieke banden aanknopen met de Taliban om mensenrechten en vluchtelingenkwesties aan te kaarten.
 • Er hoeft geen Europese oplossing gevonden te worden voor de nieuwe toestroom van Afghaanse vluchtelingen.

Helemaal mee eens – mee eens – neutraal – mee oneens – helemaal mee oneens – weet niet/geen mening
 


 

Schrijver(s)

 • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands

Meer inzichten over Publieke Sector

Maatschappij