Politieke barometer week 11

Peiling Eerste Kamer - winst voor Forum voor Democratie en GroenLinks, coalitie op 10 zetels verlies

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch

Onze huidige peiling voor de Eerste Kamer laat weinig verschuivingen zien ten opzichte van de vorige peiling. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn voor de Provinciale Staten dan zouden Forum voor Democratie en GroenLinks de grote winnaars zijn. Doorgerekend naar zetels in de Eerste Kamer zou Forum voor Democratie met 8 zetels haar entree in de Senaat maken terwijl GroenLinks uit zou komen op 8 zetels, een verdubbeling vergeleken met het huidige zetelaantal voor de partij van Jesse Klaver.

De VVD zou met 13 zetels wel de grootste fractie in de Senaat blijven. De coalitie verliest in onze huidige peiling in totaal 10 zetels. CDA en D66 nemen van de vier coalitiepartijen het grootste verlies voor hun rekening. Beide partijen verliezen 5 zetels ten opzichte van de huidige zetelaantallen in de Eerste Kamer. De ChristenUnie en de VVD blijven daarentegen stabiel op respectievelijk 3 en 13 zetels.

De SP hoort in onze huidige peiling ook tot het rijtje verliezers, en levert 4 van de huidige 9 zetels in. Verder valt op dat de Partij voor de Dieren het goed doet. In de huidige peiling komt de partij uit op 4 zetels in de Eerste Kamer, een verdubbeling ten opzichte van de 2 zetels die de partij momenteel bezet.

Zetelverdeling Eerste
Kamer
2015
Politieke
Barometer
week 09
Politieke
Barometer
week 11
VVD 13 12 13
CDA 12 7 7
D66 10 6 5
PVV 9 8 9
SP 9 5 5
PvdA 8 5 6
Groenlinks 4 9 8
Christenunie 3 4 3
PvdD 2 3 4
SGP 2 2 2
50Plus 2 3 3
OSF 1 2 2
DENK 0 1 0
FvD 0 8 8
Totaal 75 75 75
Coalitie 38 29 28

 

Onderzoeksverantwoording

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op onlineonderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van 1.051 stemgerechtigde Nederlanders. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen 2017) zijn door middel van een weging gecorrigeerd. De gegevens zijn verzameld van vrijdag 8 maart tot en met maandag 11 maart.

Bij het berekenen van de virtuele zetelverdeling van de Eerste Kamer is de assumptie dat Provinciale Statenleden op hun eigen partij stemmen. Voor de provinciale partijen nemen we aan dat hun afgevaardigden stemmen op een overkoepelende partij.

Gerapporteerde opkomstintentie wordt meegenomen in het doorrekenen van de uitslag omdat de opkomst bij Provinciale Statenverkiezingen traditioneel laag is.

De statistische marge rond de zetels per partij bedraagt + of – 1 zetel. Het effect van restzetels vergroot deze marge met 1 zetel. Per partij bedraagt de marge maximaal 2 zetels. Daarnaast is het van belang om te vermelden dat er bij de peiling wordt gevraagd naar wat mensen zouden stemmen als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden. Daarom moeten peilingen niet zozeer als voorspelling voor de verkiezingsuitslag worden gezien, maar meer als de stand van zaken op het moment van peilen. Het is bekend dat veel kiezers pas op een laat moment beslissen op welke partij ze stemmen, soms zelfs pas in het stemhokje. Daarnaast kunnen allerlei zaken zoals een debat op televisie of ontwikkeling in het nieuws kiezers op het laatste moment nog beïnvloeden. Dat maakt het waarschijnlijk dat er verschillen ontstaan tussen wat peilingen laten zien en de verkiezingsuitslag.

Onze cijfers worden ook gepubliceerd door EenVandaag in De Peiling.

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands