Politieke barometer week 20

Peiling Europese Parlementsverkiezingen - VVD en Forum nog steeds de grootste

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch

Als er vandaag verkiezingen zouden zijn voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement dan zouden de VVD en Forum voor Democratie (FvD) de grootste zijn, met beide 5 zetels.

D66 en de PvdA behalen een kleine winst van 1 zetel ten opzichte van onze vorige peiling. Zij zouden nu op drie zetels uitkomen. Voor de PvdA betekent dit dat ze op hetzelfde aantal zetels uitkomen als bij de Europese Parlementsverkiezingen van 2014. Dit zet D66 en de PvdA op gelijke voet met GroenLinks en het CDA, die ook op 3 zetels uitkomen. De PVV blijft op 2 zetels. ChristenUnie-SGP zou 1 zetel verliezen, waarmee ze op 1 zetel uitkomen. De SP blijft op 1 zetel. De Partij voor de Dieren schommelt tussen wel of geen zetel en komt bij deze peiling op 0 zetels uit. Voor 50PLUS en DENK blijft de zetel nog steeds uit.

  Europees
Parlement
2014
Politieke
Barometer
week 18
Politieke
Barometer
week 20
  zetels % zetels % zetels
CDA 5 9.3 3 11.2 3
D66 4 6.5 2 8.9 3
PVV 4 9.0 2 6.2 2
VVD 3 18.1 5 16.8 5
SP 2 5.7 1 4.4 1
PvdA 3 7.8 2 11.1 3
ChristenUnie-SGP 2 7.1 2 5.6 1
GroenLinks 2 9.6 3 9.7 3
PvdD 1 4.2 1 3.7 0
FvD 0 16.9 5 15.5 5
50PLUS 0 3.5 0 3.3 0
DENK 0 1.2 0 1.0 0
Totaal 26   26   26

 

Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1015 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van zondag 12 mei tot en met maandag 13 mei 2019.

This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1015 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Sunday, May 12 up to and including Monday, May 13, 2019.

 

Verantwoording Peiling Europees Parlement

Voor de peilingen voor het Europees Parlement gebruiken we min of meer dezelfde methodologie als voor reguliere metingen van de Politieke Barometer. Dat betekent dat we een steekproef van ongeveer 1000 stemgerechtigde Nederlanders bevragen over hun politieke voorkeur. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en vorig stemgedrag (Tweede Kamerverkiezingen 2017) worden door middel van een weging gecorrigeerd.

Bij de peiling voor het Europees Parlement vragen we kiezers wat ze zouden stemmen als er morgen verkiezingen zouden zijn voor het Europees Parlement. Deze resultaten rekenen we dan door naar een zetelverdeling.

De opkomst bij verkiezingen voor het Europees Parlement is in Nederland traditioneel laag, wat een effect kan hebben op de uitslag. Daarom vragen we kiezers naar opkomstintentie, en nemen dat cijfer mee in het doorrekenen van de uitslag. Omdat we gebruik maken van online panels voeren we nog een beperkte correctie op de resultaten door, om te corrigeren voor over- en ondervertegenwoordiging van bepaalde kiezersgroepen.

De statistische marge rond de zetels per partij bedraagt + of – 1 zetel. Daarnaast is het van belang om te vermelden dat er bij de peiling wordt gevraagd naar wat mensen zouden stemmen als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden. Daarom moeten peilingen niet zozeer als voorspelling voor de verkiezingsuitslag worden gezien, maar meer als de stand van zaken op het moment van peilen. We weten dat veel kiezers pas op een laat moment beslissen op welke partij ze stemmen, soms zelfs pas in het stemhokje. Daarnaast kunnen allerlei zaken zoals een debat op televisie of ontwikkeling in het nieuws kiezers op het laatste moment nog beïnvloeden. Dat maakt het waarschijnlijk dat er verschillen ontstaan tussen wat peilingen laten zien en de verkiezingsuitslag.

Onze cijfers worden ook gepubliceerd door EenVandaag in De Peiling.

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands

Maatschappij