Politieke barometer week 9

Weinig verandering onderaan de streep

Klik hier voor de peiling in detail.

In politiek opzicht kan februari 2018 een turbulente maand worden genoemd. Belangrijke gebeurtenissen waren: het aannemen van de donorwet, het aftreden van Halbe Zijlstra, en het afschaffen van het raadgevend referendum.

Desondanks ziet de zetelverdeling van de huidige peiling er nauwelijks anders uit dan die van januari. De VVD is met 31 zetels de grootste partij en wordt op ruime afstand gevolgd door zes middelgrote partijen (D66, CDA, PVV, GroenLinks, SP en Forum voor Democratie) die samen 85 zetels bezetten.

Verder kan worden opgemerkt dat de stijging van de SP, die gepaard ging met het aantreden van Lilian Marijnissen als fractievoorzitter eind 2017, nu ten einde lijkt gekomen. Zowel in deze als in de vorige peiling staat de SP op 13 zetels. Ook de forse stijging die Forum voor Democratie sinds de Tweede Kamerverkiezingen heeft laten zien, lijkt zich nu te stabiliseren, maar dan op 12 zetels.

Onze cijfers worden ook gepubliceerd door EenVandaag in 'De Peiling'.