Verkiezingsonderzoek Europese Parlementsverkiezingen 2019

Een greep uit de resultaten

Schrijver(s)

 • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch

Op 23 mei 2019 waren de verkiezingen voor de Nederlandse zetels van het Europese Parlement. Net zoals bij iedere verkiezing heeft Ipsos ook bij deze verkiezing een verkiezingsonderzoek uitgevoerd in opdracht van de NOS. 


Lees hieronder een greep uit de resultaten of download het hele rapport hier


Opkomst

De Europese Parlementsverkiezingen kennen in vergelijking met andere verkiezingen altijd een vrij lage opkomst. Dit keer heeft 41.9% van alle kiesgerechtigde Nederlanders de weg naar de stembus gemaakt. De voornaamste redenen om niet naar de stembus te gaan waren desinteresse in de Europese politiek of politiek in zijn algemeenheid of een gebrek aan vertrouwen in de Europese Politiek.
 

Stemmotieven

Het merendeel van de mensen die wel is gaan stemmen, gaf aan dat de standpunten van de partij in het Europees Parlement een rol heeft gespeeld bij hun partijkeuze. Bij PvdA stemmers speelde ook de lijsttrekker van de partij in het Europees Parlement, Frans Timmermans, een belangrijke rol. 


De Europese Unie: hoe kijken Nederlanders tegen de Europese Unie aan? 

De meerderheid van de Nederlanders vindt dat Nederland in de Europese Unie moet blijven. Wel vindt 40% dat er geprobeerd moet worden om de bevoegdheden van de EU in te perken. Onder PVV en Forum voor Democratie stemmers is er meer verdeeldheid, ruim een derde van deze stemmers denkt dat Nederland beter af is buiten de Europese Unie. 
Het tegengaan van terrorisme en georganiseerde misdaad, het beschermen van het milieu en het klimaat en het verminderen van immigratie van buiten de Europese Unie worden als de belangrijkste thema’s aangewezen waar de EU zich de komende jaren op zou moeten concentreren. 


Waar stemden de achterbannen van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 nu op?

Bij elk verkiezingsonderzoek kijken we ook naar de verschuivingen in het electoraat. Veel kiezers die in 2017 nog D66 en GroenLinks stemden, zijn nu overgestapt naar de PvdA. 

 

Andere resultaten:

 • Bijna een kwart van de kiezers heeft pas op de dag voor de verkiezingen of op de verkiezingsdag zelf besloten op welke partij te stemmen.
 • Bijna één op de drie kiezers geeft aan dat de Europese politiek de belangrijkste rol heeft gespeeld bij hun partijkeuze.
 • De meerderheid van de Nederlanders wil de euro behouden. Slechts 18% verlangt terug naar de gulden. Wel vindt de meerderheid van de Nederlanders dat de EU democratischer moet worden.
 • Er is verdeeldheid onder Nederlanders of de EU landen wel of niet moet kunnen verplichten om een bepaald aantal asielzoekers per jaar op te nemen.
 • Vooral Forum voor Democratie en PVV stemmers vinden het verminderen van immigratie van buiten de EU een belangrijk thema waar de EU zich op moet concentreren.
 • Als het aan een groot deel van de Nederlanders ligt, moet de EU meer zeggenschap krijgen over voedselveiligheid, klimaatmaatregelen en toezicht op banken. De EU moet daarentegen minder zeggenschap krijgen over pensioenen, abortus en euthanasie en sociale zekerheid.

 

Onderzoeksverantwoording

 • De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op online verkiezingsonderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS onder een representatieve steekproef van 2637 stemgerechtigde Nederlanders.
 • Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen 2017) zijn door middel van een weging gecorrigeerd. 
 • De onnauwkeurigheidsmarges bij dit onderzoek (uitgaande van een betrouwbaarheidsinterval van 95%) lopen uiteen van ongeveer 0.5% tot 2%. Bij subgroepen in de steekproef (bijvoorbeeld stemmers op een bepaalde partij) lopen de marges uiteen van ongeveer 2% tot ongeveer 6%.
 • De gegevens zijn verzameld op donderdag 23 mei 2019 (verkiezingsdag). Het onderzoek begon bij het openen van de stemlokalen en werd afgesloten op het moment dat de stemlokalen dicht gingen. 

Schrijver(s)

 • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands