Weten we eigenlijk wel hoe het met Nederland gaat?

Mispercepties van Nederlanders over klimaatverandering, immigratie en andere actuele maatschappelijke thema's

PerilsOfPerception

Hoe groot is het gat tussen de perceptie en werkelijkheid onder het algemeen publiek wanneer het gaat om belangrijke maatschappelijke kwesties? Hebben we wel een goed beeld van de status van klimaatverandering, zijn we op de hoogte van de werkelijke immigratiecijfers en hebben we enig idee hoe vol de gevangenissen zijn? Ipsos voert voor het vijfde jaar op rij het onderzoek ‘Perils of Perception’ uit om aan te tonen welke basisfeiten bekend zijn bij burgers in 37 landen, en welke niet. 

Het onderzoek legt onze mispercepties bloot over uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen zoals klimaatverandering, immigratie en de economie door middel van het vragen van een inschatting van de werkelijke stand van zaken. Hierbij wordt aangetoond hoe onze sociale context invloed heeft op de manier waarop we de ‘werkelijkheid’ zien.  
 

Een greep uit de meest recente resultaten van het ‘Perils of Perception’ onderzoek lees je hier:
 

Klimaatverandering

  • Vanaf het moment dat de Wereld Meteorologische Organisatie is begonnen met het meten van de gemiddelde wereldwijde temperatuur, zijn de laatste 17 van de 18 jaar gemiddeld het warmst. Desondanks onderschat het algemeen publiek de globale toename van de temperatuur. Nederlanders denken dat slechts 7 van de afgelopen 18 jaar de warmste ooit waren. 
  • Het aandeel van de energieconsumptie dat uit hernieuwbare bronnen komt, wordt in de meeste landen fors overschat. De gemiddelde Nederlander schat dat 22% van onze energieconsumptie komt van hernieuwbare energiebronnen, terwijl het daadwerkelijke aandeel slechts 6% is. 

  
Immigratie en demografie

  • Immigratie wordt in de meeste landen enorm overschat. Nederlanders denken dat 1 op de 4 mensen in Nederland immigrant is (niet geboren in Nederland). Het werkelijke aandeel is minder dan de helft, namelijk 12%.
  • In alle landen die deelnemen aan het onderzoek, met uitzondering van Turkije, wordt de grootte van de moslimgemeenschap overschat. In Nederland met een factor 4; gemiddeld denken Nederlanders dat 20% van de populatie moslim is, terwijl dat eigenlijk maar 5% is.  


Criminaliteit en geweld

  • Het aantal doden door het gebruik van vuurwapens wordt in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Zuid-Afrika en Zweden, overschat.  
  • Daarnaast denken Nederlanders dat de gevangenissen voller zitten dan het geval is.   


Economie

  • Het aandeel van de bevolking dat werkloos of op zoek naar een baan is, wordt in alle landen in het onderzoek grof overschat. Gemiddeld over alle 37 landen is de inschatting van de werkloosheid bijna 5 keer groter dan het daadwerkelijke percentage (gemiddelde inschatting is 34% terwijl het in de werkelijkheid rond de 7% ligt). Nederlanders schatten de werkloosheid meer dan vier keer te hoog in (18% versus 4% in werkelijkheid). 


Vaccinaties 

  • De vaccinatiegraad wordt in alle 37 landen onderschat. De gemiddelde inschatting is dat 73% van alle baby’s de aanbevolen vaccinaties heeft gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in de realiteit 94%. Nederlanders schatten de vaccinatiegraad in op 81%.  


In de ‘Misperceptions Index’, waarop alle 37 landen gerangschikt worden van meest tot minst accuraat, staat Nederland op plek 21. De mispercepties over belangrijke maatschappelijke thema’s in Nederland zijn sterker dan in, bijvoorbeeld, de Verenigde Staten, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.  


Burgers in Thailand zijn het meest inaccuraat, gevolgd door Mexico en Turkije. Het meest accuraat in hun inschatting van feiten omtrent belangrijke maatschappelijke thema’s zijn de inwoners van Hong Kong, gevolgd door de burgers in Nieuw-Zeeland en Zweden
 

Misperceptie index
1.    Thailand (Minst accuraat) 
2.    Mexico 
3.    Turkije 
4.    Maleisië 
5.    Brazilië 
6.    Colombia 
7.    Rusland 
8.    Saudi-Arabië 
9.    China 
10.    Peru 
11.    België 
12.    India 
13.    Roemenië 
14.    Duitsland 
15.    Zuid-Afrika 
16.    Japan 
17.    Servië 
18.    Italië 
19.    Argentinië 
20.    Frankrijk 
21.    Nederland 
22.    Zwitserland 
23.    Verenigde Staten 
24.    Zuid-Korea 
25.    Chili 
26.    Montenegro 
27.    Canada 
28.    Spanje 
29.    Australië 
30.    Polen 
31.    Singapore 
32.    Denemarken 
33.    Verenigd Koninkrijk 
34.    Hongarije 
35.    Zweden 
36.    Nieuw-Zeeland 
37.    Hong Kong (meest accuraat) 

Bekijk de website voor alle details perils.ipsos.com

 

Achtergrond bij deze data:
Bovenstaande gegevens komen uit de Ipsos MORI Perils of Perception Survey 2018. Voor dit onderzoek zijn 28.115 mensen ondervraagd tussen 28 september en 16 oktober 2018. Het onderzoek is uitgevoerd in 37 landen via het Ipsos Online Panel: Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Hong Kong (SAR, China), Hongarije, India, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Peru, Polen, Roemenië, Rusland, Saudi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, Turkije en de Verenigde Staten. In Montenegro en Servië is het online veldwerk aangevuld met face-to-face methodologie. 
 

Ongeveer 1000 burgers tussen de 16 en 64 jaar of tussen de 18 en 64 jaar zijn geïnterviewd in Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Hong Kong (SAR, China), India, Italië, Mexico, Montenegro, Servië, Singapore, Spanje en de Verenigde Staten. Ongeveer 2000 burgers tussen de 16 en 64 jaar zijn geïnterviewd in Japan. Ongeveer 500 burgers tussen de 16 en 64 jaar zijn geïnterviewd in Argentinië, België, Chili, Colombia, Denemarken, Hongarije, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Peru, Polen, Roemenië, Rusland, Saudi-Arabië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland, Thailand en Turkije. 

In 21 van de 37 landen is van nationaal representatieve steekproeven gebruik gemaakt (Argentinië, Australië, België, Canada, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Hong Kong (SAR, China), Hongarije, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Polen, Singapore, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten). 
 

In Brazilië, China, Chili, Colombia, India, Maleisië, Mexico, Peru, Roemenië, Rusland, Saudi-Arabië, Servië, Zuid-Afrika, Thailand en Turkije is gebruik gemaakt van steekproeven waarin stedelijke, hoogopgeleide burgers die meer verdienen dan hun gemiddelde landgenoten oververtegenwoordigd zijn. Aan deze respondenten wordt in de studie gerefereerd als "Upper Deck Consumer Citizens”; zij zijn niet representatief voor de bevolking in voorgenoemde landen. 
 

De "feitelijke” data per vraag wordt afgeleid uit verschillende gecontroleerde bronnen. Een volledig overzicht van deze bronnen/links naar de feitelijke data geven we op perils.ipsos.com.

Indien de resultaten niet op 100 uitkomen komt dat mogelijk door afronding in computerberekeningen, meerdere gegeven antwoorden of het weglaten van ‘weet niet’ of ‘not stated’ antwoorden. 

De data is gewogen in overeenstemming met het profiel van de populatie.