Wie is de financiële baas in huis?

Gepubliceerd op 17 maart 2020 op AM web.

Schrijver(s)

  • Joris van Dongen Financial Services
Get in touch

Wat is het verschil tussen vrouwen en mannen op financieel gebied? Wie neemt de beslissingen als het gaat om bankproducten en verzekeringen? Sluiten vrouwen nu vaker online hun verzekeringen af of vragen ze juist vaker advies aan het intermediair? Voor deze inzichten kijkt Joris van Dongen, Research Consultant bij Ipsos, naar Ipsos TOF-onderzoeken.

 

Volgens een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), verschenen in september 2019, moet er een zogeheten ingroeiquotum gaan gelden om het aantal vrouwen in de top te laten stijgen. Op dit moment, zo wordt geconcludeerd, stijgt het aantal vrouwen in topfuncties te langzaam. Dit geldt voor topfuncties in alle sectoren, dus ook de financiële sector.

 

Wat is verhouding man-vrouw?

Maar hoe zit het überhaupt met de verhouding man-vrouw in de financiële sector? Is dit een sector die per definitie een mannenbolwerk is? Volgens het CBS is 39% van de personen werkzaam in de financiële dienstverlening vrouw. Hiermee is de man-vrouwverhouding duidelijk gelijkmatiger dan in bijvoorbeeld de bouw, waar 91% man is, of in de gezondheidszorg, waar 82% vrouw is. Toch ligt het aantal vrouwen nog altijd lager dan gemiddeld over alle sectoren heen (47%). Het geven van financieel advies wordt nog meer gedomineerd door mannen. Onderzoek onder het Ipsos-panel wijst uit dat zeven van de tien bank, verzekerings- en onafhankelijke adviseurs man is.

 

Domineert de man ook thuis?

De beroepsgroep bestaat dus uit relatief veel mannen, maar hoe gaat het er in huishoudens aan toe? ‘Domineert’ hier ook de man?  In behoorlijk veel gezinnen worden de financiële beslissingen gezamenlijk genomen. Toch is opvallend dat 71% van de vrouwen aangeeft dat de beslissingen gezamenlijk genomen worden, terwijl dat percentage onder de mannen met 59% duidelijk een stuk lager ligt. Ruim een derde (36%) van de mannen in een gezin geeft aan dat hij degene is die de keuzes maakt op financieel gebied, tegen slechts 18% van de vrouwen. Vinden mannen het moeilijker om te zeggen dat zij hun traditionele rolpatroon anders invullen? Of geven vrouwen hun man het idee dat hij het voor het zeggen heeft?

 

Patroon onder alle leeftijden gelijk

Opvallend daarbij is dat het patroon zichtbaar is onder alle leeftijdscategorieën, van jong tot oud. Er is dus niet direct zicht op verandering vanuit de jongere generatie. Alleen onder de 65-plussers zien we dat het aantal vrouwen dat verantwoordelijk is voor de financiële beslissingen in het huishouden op een aanzienlijk lager percentage ligt (12%). Vooral hoogopgeleide mannen geven aan de financiële beslissingen in het huishouden te nemen. Ruim vier op de tien (42%) nemen de belangrijkste beslissingen in het huishouden, of denken ze in ieder geval te nemen, als het gaat om financiën en verzekeringen. Onder vrouwen is dit verschil aanzienlijk minder groot: 20% van de hoogopgeleide vrouwen zegt de belangrijkste beslissingen te nemen binnen het huishouden.

 

Vrouwen en mannen sluiten verzekeringen hetzelfde af

Over het algemeen sluiten vrouwen hun verzekeringen niet heel anders dan mannen. In 2019 sloten vrouwen bijna zes op de tien schadeverzekeringen online af, gelijk aan het percentage dat online wordt afgesloten door mannen. Ook het gebruik van het intermediair is vrijwel gelijk, door zowel vrouwen als mannen wordt één op de drie schadeverzekeringen via het intermediaire kanaal afgesloten. Na het ter ziele gaan van vrouwenverzekeraar Onna-Onna zien we geen typische ‘mannen- of vrouwenverzekeraars’ meer. Sterker nog: kijken we naar belangrijkste verzekeraar of naar waar mannen en vrouwen een autoverzekering afgesloten hebben, dan zien we geen significante verschillen.

 

Mannen nemen veel meer risico’s

Toch zijn er wel degelijk opvallende verschillen als het gaat om financiële producten, met name kijkend naar het risico dat mannen (willen) nemen. Mannen nemen zonder twijfel grotere risico’s als het gaat om vermogensopbouw, zo blijkt uit de Ipsos TOF-onderzoeken. Er beleggen anderhalf keer meer mannen dan vrouwen in Nederland. Daarbij beleggen zij ook nog eens veel offensiever: 48% om 34% heeft een offensief beleggersprofiel. Ook staan zij meer open voor risicovollere beleggingen, zelf beleggen, cryptovaluta en crowdfunding. Voelen mannen sociale druk om meer risico’s te nemen of vinden zij het gewoon leuker om het nieuws rond beleggingen te volgen? Vrouwen maken zich vaker zorgen of liggen zelfs wakker als het slecht gaat met de beurs. Vrouwen geven daarnaast duidelijk vaker aan zich zorgen te maken of zelfs wakker te liggen op het moment dat het slecht gaat met de beurs. Dat is zo als het gaat om beleggingen, maar ook binnen pensioenregelingen (DC-regelingen) zien we dit terug. Op de vraag wat er gebeurt op het moment dat de waarde van de beleggingen ineens fors daalt door slechte beursresultaten, antwoordt bijna één op de vijf vrouwen dat ze hier wakker van zouden liggen, ten opzichte van één op de tien mannen.

 

Man heeft vaker hoger eigen risico zorgverzekering

Deze hogere risicoperceptie is ook terug te zien op verzekeringsgebied, bijvoorbeeld als het gaat om zorgverzekeringen. Hier heeft 18% van de mannen een vrijwillig eigen risico, tegen 14% van de vrouwen. Ook zijn dekkingen op reisverzekeringen vaak uitgebreider bij vrouwen dan bij mannen. Dit verschil zien we eigenlijk overal terug, behalve bij de autoverzekering. Blijkbaar zijn mannen op niets zuiniger dan op hun auto…

Schrijver(s)

  • Joris van Dongen Financial Services

Meer inzichten over Financiële Services

Consument & Shopper