Zeven op de 10 mensen in 34 landen steunen wereldwijde regels om plastic vervuiling te stoppen

Wereldwijd vinden consumenten het belangrijk dat een verdrag vijf kernmaatregelingen bevat om plastic vervuiling aan te pakken.

Gemiddeld steunt 70% van de mensen in 34 landen een verdrag dat wereldwijde regels voor regeringen opstelt om een einde te maken aan plastic vervuiling, zo meldt het rapport van Ipsos over de Global attitudes towards a plastic pollution treaty..

De enquête, opgezet in samenwerking met Plastic Free Foundation en WWF,is uitgevoerd op het Ipsos Global Advisor online platform onder 23.029 volwassenen onder de 75 in 34 landen.

De United Nations Environmental Assembly (UNEA) heeft zich gecommitteerd aan een internationaal bindend verdrag om plastic vervuiling in 2024 te bestrijden. Details en reikwijdte van zo’n verdrag zijn nog niet bepaald.

Zeven op de 10 ondersteunen een verdrag waarin wereldwijde regels zijn vastgelegd

Steun voor een verdrag met wereldwijde regels voor regeringen om plastic vervuiling te stoppen is het grootst in Latijns-Amerika (77%) en Europa (72%), en het geringst in Noord-Amerika (60%). We zien de hoogste mate van steun voor zo’n verdrag in Peru en Colombia (beide 81%), maar in Japan (48%) en de Verenigde Staten (58%) bestaat de minste steun.
Stuart Clark, Public Affairs Director van Ipsos Australia, zei: “Onze vorige enquête liet zien dat negentig procent van de mensen in de onderzochte landen een internationaal verdrag steunt om plastic vervuiling te stoppen. Dit nieuwe onderzoek benadrukt een krachtige steun vanuit alle landen voor het opstellen van dezelfde regels wereldwijd.”

Steun voor een complete reeks maatregelen om plastic vervuiling aan te pakken

De enquête toont ook aan dat consumenten wereldwijd het belangrijk te vinden dat het verdrag vijf verschillende maatregelen omvat om plastic vervuiling aan te pakken. Stuart Clark: “Deze hoge mate van steun voor maatregelen die verder gaan dan verboden en ook verregaande verantwoordelijkheid van producenten omvat en duidelijke etikettering van producten, toont ook aan dat er een sterke wens bestaat dat landen gaan samenwerken om via een wereldwijd verdrag een complete reeks regels te implementeren.”

  • Afgetekende meerderheden in elk van de onderzochte landen en een wereldwijd gemiddelde van 75% vinden het belangrijk om wereldwijde regels te hanteren voor uitbanning van onnodige plastics voor enkelvoudig gebruik. Ook hier zien we dat Latijns-Amerika dit het sterkst steunt (81%), gevolgd door Europa (74%). Op landenniveau zien we dat Mexico met 87% verbanning van onnodige plastics het meest steunt, gevolgd door Colombia (85%), Peru, Chili en Zuid-Korea (alle 82%). Opnieuw steunt Japan een verdrag voor het uitbannen van onnodige plastics het minst (54%), gevolgd door Israël (60%), Zweden en de Verenigde Staten (beide 63%). 
  • In alle 34 onderzochte landen vindt een meerderheid dat het belangrijk is wereldwijde regels te hanteren om plasticsoorten uit te bannen die niet eenvoudig gerecycled kunnen worden. Wereldwijd is dat gemiddeld 77%. Latijns-Amerika geeft opnieuw aan dat het van het grootste belang is plastics uit te bannen die niet eenvoudig te recyclen zijn (84%), gevolgd door de APAC-landen (75%). De onderzochte landen in Noord-Amerika (71%) en de G7 (72%) vinden zo’n verbod het minst belangrijk. Colombia vindt uitbanning van plastics die niet eenvoudig gerecycled kunnen worden het belangrijkst met 88%, gevolgd door Peru (87%), Mexico en Chili (beide 86%). Japan (53%) zegt weer zo’n verbod het minst belangrijk te vinden, gevolgd door Zweden en Israël (69%).
  • In alle onderzochte landen vindt een meerderheid het belangrijk dat een verdrag regels bevat die de verantwoordelijkheid leggen bij producenten en retailers voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van plastic verpakking. Het gemiddelde is wereldwijd 78%. Latijns-Amerika steunt dergelijke regels het meest (83%), terwijl in de G7-landen en Noord-Amerika de minste steun bestaat (beide 73%). Zuid-Afrika en Mexico (beide 86%) vinden het het belangrijkst dat producenten en retailers de verantwoordelijkheid dragen voor vermindering, hergebruik en recyclen van plastic verpakking. Japan vindt dit het minst belangrijk (56%), gevolgd door Polen (69%). 
  • Daarnaast vindt een duidelijke meerderheid het belangrijk om wereldwijde regels te hanteren waardoor alle nieuwe plastic producten verplicht gerecycled plastic bevatten: gemiddeld 76% wereldwijd. Dergelijke regels worden als het meest belangrijk gezien in Latijns-Amerika (83%), en als het minst belangrijk in de G7-landen (71%). Als we kijken naar individuele landen, ziet men de regels die het verplicht stellen dat alle nieuwe plastic producten gerecycled plastic moeten bevatten in Mexico (87%), Zuid-Afrika (85%) en Peru (85%) als het belangrijkste. Ook nu vindt Japan (52%) deze regels het minst belangrijk, gevolgd door Zweden (65%) en Saoedi-Arabië (68%).
  • Ook is er een duidelijke meerderheid die zegt dat het belangrijk is dat er verplichte etikettering van plastic producten komt als aanduiding hoe die verantwoordelijk gescheiden moeten worden voor hergebruik, recyclen of verwijdering. Wereldwijd is dat gemiddeld 77%. Dergelijke regels worden als het belangrijkst gezien in Latijns-Amerika (84%) en de APAC-landen (78%), maar als het minst belangrijk in de G7-landen en Noord-Amerika (beide 74%). Wereldwijde regels voor dergelijke etikettering worden als het belangrijkst gezien in Colombia en Peru (beide 88%), en als het minst belangrijk in Japan (63%) en Zweden (67%). 

Over deze studie

Dit zijn de resultaten van een enquête die Ipsos in 34 landen heeft uitgevoerd op haar Global Advisor online platform. Ipsos heeft in totaal 23.029 volwassenen geïnterviewd in de leeftijdsgroep 18-74 jaar in de Verenigde Staten, Canada, de Ierse Republiek, Israël, Maleisië, Zuid-Afrika en Turkije, in de leeftijdsgroep 20-74 in Thailand, in de leeftijdsgroep 21-74 in Indonesië en Singapore en in de leeftijdsgroep 16-74 in 24 andere markten, tussen vrijdag 26 augustus en vrijdag 9 september, 2022. Van de Zuid-Afrikaanse steekproef is 50% van de data verzameld tussen 30 september en 7 oktober 2022.

Maatschappij