Budúcnosť mobility – autonómne, elektrické alebo zdieľané

Štúdia skúma najnovšie úvahy spotrebiteľov o troch hlavných trendoch mobility, ich dopade na automobilový priemysel a aj to, čo to znamená pre budúcnosť

Automobilový priemysel stojí na prahu novej éry vďaka technológiám, ktoré zmenia spôsob, akým šoférujeme. Stojíme na prahu budúcnosti, ktorá spája tri hlavné trendy v mobilite – autonómne vozidlá, elektromobilitu a zdieľanú mobilitu. Spojenie týchto technológií nám napríklad umožní objednávanie si taxi služby bez vodiča.

Náš najnovší výskum ukazuje, že spotrebitelia sú pripravení prijať túto novú dopravnú paradigmu, ale iba za určitých podmienok. Na základe zistení z našej štúdie Ipsos Automotive Navigator, najnovšia štúdia v našej sérii Budúcnosť mobility odhaľuje súčasnú úroveň záujmu spotrebiteľov, preferencií, bariér a očakávaní okolo troch kľúčových trendov ovplyvňujúcich priemysel.

Budúcnosť mobility


Kľúčové zistenia:

  1. Blížime sa k budúcnosti, ktorá spája tri hlavné trendy v mobilite – autonómne vozidlá, elektrické vozidlá a zdieľanú mobilitu. Náš prieskum ukazuje, že spotrebitelia sú na zmenu pripravení, ale iba za určitých podmienok.
  2. Z troch hlavných trendov mobility majú práve elektrické vozidlá a zdieľaná mobilita najväčšiu podporu zo strany spotrebiteľov a úradov.
  3. Vnímanie bezpečnosti autonómnych vozidiel zostáva aj naďalej hlavnou bariérou, a to aj vďaka médiám, ktoré uverejňujú dopravné nehody, do ktorých sú tieto vozidlá zapojené. Navyše spotrebitelia veria, že autonómne vozidlá sú zväčša určené na komerčné než na osobné účely. Pre získanie podpory odvetvie potrebuje spotrebiteľom dokázať výhody vlastníctva autonómneho vozidla spolu s jasným zameraním na technologický vývoj.
  4. Elektrické vozidlá sa všeobecne tešia dobrej podpore, najmä vo vnímaní zníženej environmentálnej záťaže a efektivite nákladov na prevádzku. Avšak, stále pretrvávajú dve hlavné bariéry, ktoré elektrifikácii bránia v rozmachu – obmedzený dojazd a nedostatočne rozvinutá infraštruktúra nabíjacích staníc.
  5. Nórsko, ktoré je jednotkou na Európskom trhu elektrických vozidiel, je vzorovým príkladom toho, ako môžu konkrétne kroky zmeniť prostredie mobility. Nórski vlastníci elektrických vozidiel majú na výber zo širokej škály stimulov a prístupu k rozvíjajúcej sa infraštruktúre nabíjacích staníc, čo sa odzrkadľuje aj v percentuálnom zastúpení elektrických vozidiel na trhu – viac ako polovica nových vozidiel je buď s batériou alebo s hybridným pohonom.
  6. Vo veľkomestách je predpokladaný skorší nástup elektrických vozidiel aj vzhľadom na ľahšie prekonanie spomínaných bariér. Mestá sa môžu vo vyššej miere prispôsobiť nabíjacej infraštruktúre, čím sa odstráni hlavná výzva - hľadanie nabíjacej stanice pre vozidlo.
  7. Je zjavné, že pre zvýšenie poštu elektrických vozidiel na cestách budú potrebné značné regulácie a vládne intervencie.
  8. Zdieľaná ekonomika čoraz viac ovplyvňuje rozhodovanie spotrebiteľov. 1/3 z nás za posledných 12 mesiacov využila služby zdieľanej ekonomiky, ale geografia (38 % veľkomestá vs. 28 % malé mestá) a vek (52 % vo veku 18-34 rokov vs. 18 % vo veku 50+) zvýrazňuje vzniknuté rozdiely.
  9. Budúce očakávania spotrebiteľov ukazujú trendy v oblasti zdieľanej mobility, stále však existuje spôsob, ako sa môže stať alternatívou mainstreamu vrátane prekážok, akými sú napr. neistota ohľadom sadzieb a nedostatku dostupných vozidiel. Inovátori sú zväčša mladí ľudia žijúci vo veľkomestách, pre ktorých zdieľanie prepravy robí vlastníctvo auta menej atraktívnym.
  10.  Nie je pochýb, že vstupujeme do novej éry prepravy, ktorá sľubuje lacnejšie, rýchlejšie a lepšie možnosti mobility pre spotrebiteľa. Avšak kým celkový trend je jasný, otázkou zostáva ako bude mobilita vyzerať v budúcnosti.


Táto štúdia je štvrtou zo série Budúcnosť mobility, nasledujúca po Autonómnych autáchElektrifikácii and Zdieľanej mobilite.

Viac informácií ohľadom Cestovanie, turizmus a doprava

Spotrebiteľ a zákazník