Celosvetový prepad v indexe dôvery spotrebiteľov pokračuje

Svetový index dosiahol najnižší bod vo svojej histórii.

Vyhliadky hospodárastva na celom svete klesajú. Globálny index dôvery spotrebiteľov (Global Consumer Confidence Index) dosiahol hodnotu 41.3, čo je pokles o 3.1 bodu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom a o 7.4 bodu v porovnaní s jeho úrovňou v Januári, pred koronakrízou. Toto hodnotenie je o dva body nižšie ako akékoľvek dosiahnuté hodnoty od jeho vzniku v Marci 2010. Globálny index dôvery spotrebiteľov je priemerom každého z 24 národných indexov svetových trhov. Založený je na mesačnej štúdii realizovanej na vzorke viac ako 17 500 respondentov vo veku do 75 rokov naprieč 24 krajinami zapojenými do Ipsos online platformy Global Advisor.

Od posledného mesiaca sledujeme pokles 1.5 bodu národného indexu v 20 z 24 krajinách. V siedmich krajinách národný index poklesol od Apríla o 5 alebo viac bodov: USA (-6.0), India, Poľsko a Španielsko (-5.5), Brazília (-5.3), Mexiko (-5.1) a Kanada (5.0). Nárast pozorujeme iba v Číne (+1.4) a v Južnej Kórei (+1.1).

V porovnaní s Januárom poklesol index v každej jednej krajine - o viac ako 10 bodov v šiestich krajinách (USA, Izrael, Mexiko, Kanada, Austrália a Poľsko) a od 5 - 10 bodov v ďalších 12 krajinách.

Tabulka 1


Kým 11 z 24 dopytovaných krajín malo v Januári národný index vyšší ako 50 bodov, momentálne to platí iba v troch krajinách: Čína (63.7), Saudská Arábia (61.8) a India (50.7).

  • V porovnaní s Januárom je na druhej strane spektra šesť krajín s národným indexom pod 35 bodov: Turecko a Rusko (30.6), Japonsko (31.9), Taliansko (33.1), Španielsko (33.7) a Južná Afrika (34.3).

Globálny index za tento mesiac je o 5,7 bodu nižší ako jeho historický priemer:

  • V 20 z 24 krajinách je národný index nižší ako jeho priemer za posledných 10 rokov. Najnegatívnejšie rozdiely sú v Indii (-13.1), Kanade (-13.0), Izraeli (-12.6), Austrálii (-11.2), Turecku (-11.1), Švédsku (-10.3) a Rusku (-10.0)
  • Jediné krajiny, ktorých národný index dosiahol vyššie hodnoty ako jeho priemer za posledných 10 rokov sú Maďarsko (+4.1), Čína (+3.0), Saudská Arábia (+1.8) a Francúzsko (+1.1)

Globálne sú všetky tri kľúčové ukazovatele nižšie ako kedykoľvek predtým, odkedy ich Ipsos začal v roku 2010 sledovať:

  • Index pracovných miest (48.5) svedčiaci o dôvere v istotu zamestnania a vyhliadku zamestnanosti, je takmer o šesť bodov pod svojím historickým priemerom
  • Index očakávania (48.3) odráža výhľad spotrebiteľov na zamestnanosť, ich finančnú situáciu a miestne hospodárstvo, ktoré je takmer o deväť bodov nižšie ako jeho historický priemer
  • Investičný index (35.5) poukazuje na investičnú klímu, je zhruba o päť bodov nižší ako jeho historický priemer.

 


Navštívte náš interaktívny portál Konsolidovaných ekonomických ukazovateľov (IpsosGlobalIndicators.com), kde nájdete grafické porovnania a údaje o trendoch týkajúcich sa Ipsos Indexu globálnej dôvery spotrebiteľov a čiastkových indexov - a všetky otázky, na ktorých sú založené.


Tieto zistenia vychádzajú z údajov Indexu primárneho spotrebiteľského sentimentu spoločnosti Refinitiv / Ipsos (PCSI) zhromažďovaných v mesačnom prieskume spotrebiteľov z 24 trhov prostredníctvom platformy online Ipsos Global Advisor. V rámci tohto prieskumu vedie spoločnosť Ipsos rozhovory s viac ako 17 500 respondentmi vo veku 18 - 74 rokov v USA, Kanade, Izraeli, Turecku a Južnej Afrike; a vo veku 16 - 74 rokov vo všetkých ostatných trhoch každý mesiac. Mesačná vzorka sa skladá z viac ako 1000 osôb v každej z krajín: Austrália, Brazília, Kanada, Čína (pevnina), Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Španielsko, Veľká Británia a USA a viac ako 500 osôb v každej z krajín: Argentína, Belgicko, Maďarsko, India, Izrael, Mexiko, Poľsko, Rusko, Saudská Arábia, Južná Afrika, Južná Kórea, Švédsko a Turecko.
 

Spotrebiteľ a zákazník