/covynato.sk/ Staňte sa respondentom

Zdieľajte svoj názor a zarábajte.

Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager
Get in touch

Zarábajte online a flexibilne vo voľnom čase zdieľaním svojich názorov na reklamy, produkty či služby až v 10+ prieskumoch za mesiac. Váš názor je dôležitý.

Ako to funguje?

1. Vytvorte si svoj profil

Zaregistrujte sa zadarmo a vyplňte svoj osobný profil čo najdetajlnejšie, aby ste získali čo najviac príležitostí.

2. Prihláste sa na prieskum

Prihláste sa do zaujímavých prieskumov vyplnením krátkeho dotazníka do 1. minúty, na základe ktorého výskumník vyberie ideánych účastníkov.

3. Zúčastnite sa a získajte odmenu

Po schválení sa dohodnete na čase rozhovoru. Po úspešnom absolvovaní dostanete do pár dní odmenu od 15 až do 40 EUR.

Ipsos, slovakia, covynato.sk

 

Na akých typoch prieskumu sa budete podieľať?

  • Individuálny rozhovor: Individuálny 30 - 60 minútový rozhovor cez počítač alebo osobne.
  • Skupinová diskusia: Skupinový rozhovor aj s inými účastníkmi 90 - 120 minút cez počítač alebo osobne.
  • On-line komunita: Pár minútové vypĺňanie online denníčka 1 - 5 dní.
  • UX Testovanie: Prezeranie a komentovanie stránky či aplikácie cez počítač alebo osobne 30 - 60 minút

Pre viac informácií a možnosť registrácie do panelu respondentov navštívte:

COVYNATO.SK

Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spotrebiteľ a zákazník