Dôležitosť udržateľného rybolovu

Viac ako 3 zo 4 ľudí podporujú zákaz obchodov a reštaurácií, ktoré predávajú ohrozené druhy rýb.

RybolovDekády nadmerného rybolovu a klimatické zmeny ohrozujú druhy rýb bezprecedentným tempom. 
Svetový fond na ochranu prírody (World Wildlife Fund) odhaduje, že na svete žije viac ako 400 ohrozených druhov vodných živočíchov. Ale zvrátiť dôsledky dlhodobého poškodzovania vodného ekosystému a spôsobu, akým sa ľudia stravujú, je náročné.

V nedávnej štúdii pre Svetové ekonomické fórum (World Economic Forum) sme sa vyše 20 000 ľudí z 28 krajín sveta opýtali, ako dôležitý je pre ich jedálničiek udržateľný rybolov.

Výsledky ukazujú, že to pre nich dôležité, ale v niektorých krajinách je potrebná väčšia podpora.

Tu je všetko, čo k tejto téme potrebujete vedieť v 90-tich sekundách.

 

Viac informácií ohľadom Energie a životné prostredie

Spotrebiteľ a zákazník