Dôverujete vláde s AI a rozpoznávaním tváre?

Odporcovia tejto myšlienky sú v menšine vo všetkých z 26 skúmaných krajín

Anonymous selfie2/3 respondentov 26 krajín sveta podporuje vládu vo využívaní AI a technológie rozpoznávania tváre pre nastolenie poriadku v krajine, ale iba za určitých okolností a prísnych obmedzení. Iba 19% súhlasí s používaním s prípade potreby a to aj za rizika obmedzenia súkromia občanov. Na opačnej strane spektra stojí 16% opýtaných, ktorí majú za to, aby vláda túto technológiu za žiadnu cenu nevyužívala, práve kvôli dodržiavaniu ochrany súkromia občanov. Toto sú niektoré zo zistení prieskumu pre World Economic Forum, ktorý sa realizoval prostredníctvom online platformy Global Advisoru na vzorke viac ako 20 000 respondentov z 26 krajín sveta v máji a júni 2019.

Podpora obmedzeného použitia týchto technológií vládou pre udržanie poriadku v krajine je podporená väčšinou obyvateľov každej z 26-tich skúmaných krajín a to v rozmedzí od 54 % vo Švédsku až po 74 % v Malajzii.

Podpora, ktorá vláde umožňuje využívať AI a technológie rozpoznávania tváre v potrebnej miere a to aj pri riziku straty súkromia sa pohybuje na úrovni 32 % v Indii, 30 % vo Švédsku, až po 10 % v Japonsku, 11 % v Maďarsku a 12 % v Kanade. Vo všeobecnosti tento názor viac podporujú muži (22 %) oproti ženám (17 %).

Tí, ktorí preferujú úplný zákaz tvoria 1/4 v každej krajine, od 24 % v Nemecku a 23 % vo Veľkej Británii, až po 6 % v Peru a 9 % v Južnej Kórei. Všeobecne zákaz za akýchkoľvek podmienok podporujú ľudia s nižším vzdelaním (19 %) pred ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním (12 %).

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spotrebiteľ a zákazník