Inflácia optikou zamestnancov

V ostatnom období odborníci čoraz viac diskutujú o aktuálnej situácii na trhu a predikujú ako veľmi môže „inflačná príšera“ zatriasť s motiváciou a produktivitou zamestnancov. V Ipsose nás zaujímalo ako je na tom aktuálna spokojnosť zamestnaných Slovákov a ako budú reagovať na zhoršenie svojej finančnej situácie pod vplyvom inflácie.

V posledných dvoch rokoch zaznamenali zvýšenie platu v priemere 4 z 10 zamestnaných Slovákov. V prípade navýšenia finančného ohodnotenia je skvelé vidieť, že iniciatívu do svojich rúk prevzali zamestnávatelia a v 79 % prípadov konali spoločnosti bez podnetu od zamestnanca. Nutné je však spomenúť tiež to, že výplata 40 % respondentov už minimálne dva roky stagnuje a necelým 16 % zamestnancov bol plat dokonca znížený.

Iniciatívnejší prístup k navýšeniu platu majú zamestnanci do 36 rokov a to najčastejšie zo západných regiónov. Po prekročení tejto vekovej hranice môžeme sledovať klesajúci trend v aktívnej snahe o zvýšenie svojho finančného ohodnotenia.

Len necelých 17 % respondentov je presvedčených, že zhoršenie svojej finančnej situácie spôsobené infláciou, bude aktívne riešiť a požiada zamestnávateľa o zvýšenie platu. Tak ako i z iných zamestnaneckých prieskumov aj tu sa nám potvrdilo, že Slováci sú v období spojenom s pandémiou pokornejší a zvýšenie neočakávajú (44 % ) alebo počkajú pokiaľ im zvýšenie platu navrhne zamestnávateľ (40 %) a to aj napriek tomu, že nespokojnosť so svojim aktuálnym finančným ohodnotením pociťuje viac ako 30 % respondentov.

 

S čím sú zamestnanci aktuálne vo svojej práci najspokojnejší?

Najvyššiu spokojnosť dosahujú jednoznačne vzťahy s kolegami, tie sú vyhovujúce pre takmer tri štvrtiny respondentov. Relatívne vysoké skóre v spokojnosti dosahuje tiež vzdialenosť zamestnania od bydliska (69 %), rozsah kompetencií a miera samostatnosti v zamestnaní (68 %) či atmosféra na pracovisku (66 %).

Viac informácií o prieskume si môžete prečítať v špecializovanej prílohe Magazínu Stratégie -  Interná komunikácia 2022.

Informácie o prieskume: zber dát -  január 2022, reprezentatívny prieskum, n=525 - zamestnaných Slovákov.
 

Spotrebiteľ a zákazník