Ipsos: Monitoring životných nákladov 2024

Kríza životných nákladov naďalej sužuje spotrebiteľov napriek zmierňujúcej sa inflácii. V 6. vydaní Ipsos Cost of Living Monitor si čoraz menej ľudí myslí, že úrokové sadzby a inflácia porastú.

Ipsos: Monitoring životných nákladov 2024
Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager
Get in touch

Ipsos Cost of Living Monitor je štúdia z realizovaná v 32 krajách a  skúma, ako sú na tom ľudia finančne i to aké sú ich očakávania do budúcnosti. Vo svojom 6. vydaní odhaľuje, že napriek spomaleniu inflácie v mnohých krajinách zostáva podiel ľudí, ktorí majú finančné problémy, stále vysoký.

K ľúčové zistenia:

  • V 29 z 32 skúmaných krajín, väčšina ľudí zastáva názor, že bude trvať viac ako rok, pokiaľ sa inflácia vráti do normálu, alebo že rastúce ceny sa už nikdy nevrátia na pôvodné hdonoty. Tento názor zastáva čoraz viac ľudí vo Francúzsku, Belgicku či Holandsku.
  • Od spustenia monitoringu životných nákaldov populácie, sme zaznamenali len minimálne zmeny v rámci podielu ľudí, ktorí vnímajú svoju finančne náročnú situáciu. V USA, Kanade či Taliansku sa podiel týchto ľudí pohybuje na porovnateľnej úrovni a tvrdia, že ich finančné problémy sú identické ako pred 2 rokmi. V niektorých krajinách, najmä v severnej Európe, rastie podiel ľudí, ktorí deklarujú svoje finančné pohodlie.
  • 58 % si myslí, že inflácia bude v budúcom roku naďalej rásť (o 17 % menej ako v júni 2022).
  • Okrem toho si 48 % myslí, že úrokové sadzby sa v priebehu budúceho roka zvýšia.  Až v 12 krjainách bol zaznamenaný (od novembra 2023) dvojciferný pokles tohto ukazovateľa.
  • Pri pohľade do budúcnosti si 29 % myslí, že budú mať v budúcom roku na míňanie menej peňazí. 30 % si myslí, že ich disponibilný príjem sa zvýši. 
Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spotrebiteľ a zákazník