Ipsos Update – August 2021

Aktuálne vydanie augustového Ipsos Update, vám poskytne bližší pohľad na zaujímavé témy, akými sú napríklad - obezita, udržateľnosť, populizmus, zručnosti dnešnej mládeže a Olympijské hry v Tokiu. Prečítajte si o najnovších dátach, ktoré zozbierali naše Ipsos tímy po celom svete.

Cukry, tuky, obezita: Počuli ste už o kríze obezity? Najnovšia štúdia Ipsos UK zahŕňa insighty experov na túto problematiku - akademikov, lekárov či výrobcov potravín. Na základe našich poznatkov sa zamýšľame nad tým, ako môže vyzerať budúcnosť v tomto smere. Ako nás ovplyvní hladina prijímaných tukov a cukrov v nasledujúcich rokoch?
 

Udržateľnosť a akceptácia udržateľného životného štýlu: Naše nedávne prieskumy naznačujú nárast obáv verejnosti o životné prostredie. Prijatie udržateľného životného štýlu však porovnateľnú úroveň nedosahuje. V tomto prieskume sme pomocou behaviorálnej vedy preverili, ako je možné na tom zapracovať.
 

Olympijské hry: Ešte pred slávnostným spustením Letných Olympijských hier 2020 sme sa spýtali ľudí v 28 krajinách na ich postoj k tomuto podujatiu: Mali by sa hry realizovať? Aký vplyv majú OH na širšiu spoločnosť? Aké sú najobľúbenejšie športy naprieč jednotlivými krajinami?
 

Návrat do kancelárií: Pandémia zapríčinila globálnu rekonfiguráciu prístupu k jednotlivým pracovným pozíciám. Hoci sa preferencie pre rozdelenie pracovného času medzi office či homeoffice líšia, isté je, že zamestnanci očakávajú väčšiu flexibilitu.
 

Vplyv pandémie na zručnosti detí a mládeže: Globálny prieskum do ktorého sa zapojili respondenti z 29 krajín po celom svete zistil zaujímavé dáta o tom, aký vplyv mala podľa ľudí pandémia Covid-19 na deti a mládež. Jedno z najdôležitejších zistení sa týka vplyvu na psychické zdravie a koncentráciu mládeže.

Rozbitý systém: Politický a hospodársky systém krajín je rozbitý - to je názor, ktorý prevláda naprieč väčšinou krajín zapojených do nášho najnovšieho globálneho prieskumu. Častokrát ho sprevádzajú populistické a protielitné nálady.
 

Ruské trendy: Komplexná výročná analýza spotrebiteľských trendov v Rusku zameraná na preferencie a spotrebiteľské správanie v roku 2021 a zmeny zapríčinené pandémiou Covid-19. 

Spoločnosť