Offline počas krízy? Názory nie sú jednotné

Po teroristickom útoku na Srí Lanke v Apríli tohto roku tamojšia vláda vypla prístup k sociálnym médiám. Čo na to hovoria ľudia?

Riot

 

 • Jeden zo šiestich opýtaných považuje za akceptovateľné, že vláda počas krízy vypne prístup k sociálnym médiám kvôli zastaveniu šírenia dezinformácií
 • 60% ľudí hovorí, že takýto krok považujú za neakceptovateľný, keďže sa tým odstrihne primárny zdroj informácií
 • Väčšina ľudí (70%) nepovažuje takýto zákaz za efektívny

Ľudia okolo sveta sú v otázke zrušenia prístupu k sociálnym médiám počas krízovej situácie, akou bol napríklad teroristický útok v apríli tohto roku na Srí Lanke, rozdelení. Ich názor ovplyvňuje najmä to, či sociálne médiá vnímajú ako zdroj informácií alebo dezinformácií, tzv. fake news.

Štúdia Ipsos Global Advisoru na vzorke 20 000 ľudí z 27 krajín sveta zistila, že viac ako polovica ľudí (60%) považuje takýto krok počas krízy za akceptovateľný, pričom taká istá časť ľudí (60%) je opačného názoru.

Darrell Bricker, riaditeľ oddelenia Ipsos Public Affairs a autor reportu povedal, že zistenia štúdie ukazujú na to, že hoci sa ľudia obávajú falošných správ a dezinformácií, strata prístupu k sociálnym médiám u nich bije na poplach.

„Ľudia sú v tejto otázke tak trochu zmätení, pretože na jednej strane im to príde kruté, na druhej strane sa ale obávajú, že by to situáciu len zhoršilo“, povedal Bricker.

Krajiny, ktoré by prijali zákaz sociálnych médií:

 • India (88%)
 • Malajzia (75%)
 • Saudská Arábia (73%)
 • Čína (72%)
 • Veľká Británia (69%)

Krajiny, ktoré sú proti zákazu sociálnych médií:

 • Peru, Turecko (74%)
 • Mexiko (71%)
 • Čína, Saudská Arábia (70%)
 • Srbsko (67%)

Celkovo si väčšina respondentov (71%) myslí, že čiastočný zákaz sociálnych médií vládou nie je efektívnym riešením, pretože sa dá ľahko obísť. K tomu viac ako polovica (54%) opýtaných hovorí, že ľudia sú schopní pravdu od výmyslov rozlíšiť. „Verejnosť sa učí, že všetko, čo sa uverejní na sociálnych médiách žije naveky a čiastočné zrušenie prístupu tento problém nevyrieši,“ hovorí Bricker.


Dôvera vláde

Veľkým faktorom v tejto otázke je aj dôvera ľudí v predstaviteľov vlády a sociálne médiá. Niečo viac ako polovica (52%) opýtaných hovorí, že svojej vláde veria v otázkach zákazu sociálnych médií v čase krízy. Obyvatelia Indie (80%), Saudskej Arábie (75%) a Malajzie (74%) svojej vláde dôverujú najviac, kým Argentínčania (35%), obyvatelia Južnej Afriky (38%) a Maďarska (41%) túto dôveru nemajú.

Rovnako viac ako polovica (51%) respondentov povedala, že neveria spoločnostiam prevádzkujúcim sociálne médiá, že nebudú uverejňovať pozmenené informácie. Dôležitým faktorom v tejto otázke je aj vzdelanostná úroveň obyvateľstva, pričom krajiny so vzdelanejšou populáciou v najmenšej miere považujú (42%) sociálne médiá za najpresnejší zdroj informácií.

Bricker tiež dodáva, že je pravdepodobné, že obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním bolo viac vystavené zložitosti otázky slobody prejavu, najmä v súvislosti so zákazom verejnej komunikácie.


Ostatné zistenia

 • Viac ako polovica opýtaných (59%) podporuje zákaz sociálnych médií v prípade masívneho teroristického útoku
 • Iba 45% ľudí si myslí, že sociálne médiá sú najpresnejším zdrojom informácií
 • Ľudia s nižším vzdelaním s vyššou pravdepodobnosťou (62%) podporia zákaz sociálnych médií

Viac informácií ohľadom Technológie a telekomunikácie

Spotrebiteľ a zákazník