Riadenie kvality - aké sú spojitosti medzi kvalitou a lojalitou pri nákupe auta?

Kvantifikácia spojitostí medzi kvalitou a lojalitou v oblasti nákupu automobilov.

CarVäčšina ľudí intuitívne vie, že výroba vozidiel vysokej kvality je pre producentov automobilov najvyššou prioritou. Značky, ktoré poskytujú mimoriadnu kvalitu a spoľahlivosť sú tie, ktorým sú zákazníci verní a odporúčajú ich svojim priateľom a rodine.

Stále je tu však potreba dôkazov o konečnom vplyve spokojnosti s kvalitou vozidla. Pre vznik tohto spojenia Ipsos integroval údaje zo sledovania kvality a lojality zákazníkov, pričom kvantifikoval príspevok spokojnosti s kvalitou k dlhodobým výnosom a ziskovosti.

Ipsos rámec Kvality a lojality (Quality - Loyalty Framework) ukazuje, že zlepšené hodnotenie kvality dáva dobrý zmysel v rámci obchodných výsledkov, pretože vedie k množstvu ďalších pozitívnych dopadov. Zákazníci spokojní s kvalitou vozidla majú väčšiu pravdepodobnosť:

  • Byť loálni
  • Vznikajú nižšie náklady
  • Ústnym podaním rozšíria pozitívnu skúsenost
  • Zaplatia vyššiu cenu za vozidlá vysokej kvality

Kvalita je pre zákazníkov najčastejším dôvodom výberu konkrétneho vozidla. Spoľahlivosť, familárnosť a reputácia sú však pri nákupe dôležité tiež. A - ešte silnejšia ako túžba vyskúšať niečo nové - sú problémy s predchádzajúcim vozidlom. Negatívna skúsenosť (porucha) je hlavným dôvodom, ktorý ľudia udávajú pri zmene značky automobilu. Pochopenie týchto problémov („veci sa pokazili“) je životne dôležité pre spokojnosť a udržanie zákazníka.

Naše zistenia potvrdzujú, že kvalita a lojalita idú ruka v ruke. Čím spokojnejší bude zákazník s kvalitou vozidla, tým viac sa značka bude tešiť z množstva pozitívnych obchodných výsledkov.
 

Pozrite si naše riešenia

Viac informácií ohľadom Automotive

Zákaznícka skúsenosť